Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A jubileumi jutalom elvesztése

„A pedagógus tájékoztatást kapott a munkáltatótól arról, hogy az intézmény odafigyel arra, hogy általánosságban minden közalkalmazott minden járandóságot megkapjon. De az intézmény nem figyelt oda, a 25 és a 30 év után járó jubileumi jutalmat nem fizették ki neki. Mire a pedagógus észbe kapott, az elévülési idő letelt, a munkahely erre hivatkozva nem fizetett.” – Dr. Farkas Ildikó írása

A pedagógus jubileumi jutalma

A közalkalmazott pedagógus évtizedek óta dolgozott az óvodában. 2015. július 21-én jogosulttá vált 40 év közalkalmazotti jogviszony alapján öthavi illetményre jubileumi jutalomként. A pedagógus szerint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (a továbbiakban: Kjt.) 78. § (1) bekezdése alapján 25 év és 30 év közalkalmazotti jogviszony alapján is megilleti őt ez a juttatás kéthavi és háromhavi illetmény összegében. 2016. októberben beszélt az intézmény vezetőjével erről, aki úgy tájékoztatta, hogy ezeknek az összegeknek a kifizetéséről a munkáltató nem tud intézkedni.

 

A pedagógus 2017 júniusában írásban is megkereste a munkáltatót a kifizetés érdekében, annak nemleges válasza után nyújtotta be a munkaügyi bíróságra keresetét. A közalkalmazott keresetében 25 év és 30 év közalkalmazotti jogviszony alapján járó, összesen öthavi illetménynek megfelelő jubileumi jutalom megfizetésére kérte kötelezni a munkáltatót. Vitatta, hogy igénye elévült volna, állította, hogy a jubileumi jutalom megfizetése iránti igény elévülése a jogviszony megszűnésének napján kezdődik.

 

 

A munkáltató a kereset elutasítását kérte. Nem vitatta, hogy a jubileumi jutalom szempontjából a közalkalmazotti jogviszony kezdő időpontja a pedagógus esetében 1975. július 21. volt, amely alapján 25 év, 30 év és 40 év után jubileumi jutalomra jogosult volt. A 40 év közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalmat a pedagógus részére kifizették, a 25 év és a 30 év közalkalmazotti jogviszony után járó jubileumi jutalomra vonatkozó igény azonban az igény esedékességét követő 3 év elteltével, de legkésőbb 2017. március 16-án elévült, a pedagógusnak eddig az időpontig kellett volna pert indítania az Mt. 286. § (4) bekezdése és a Ptk. 6:25. §-a alapján.

 

A hatályos Mt. és a Kjt. rendelkezései szerint a perbeli igény elévülése az esedékességkor kezdődik. A Kjt. 78. § (3) bekezdése szerint csak a jogviszony megszűnésének évében esedékessé váló jubileumi jutalom elévülése kezdődik a jogviszony megszűnésekor, az ezt megelőző időpontban esedékes juttatás elévülésére az általános szabályok vonatkoznak.

 

A bíróság döntése

A bíróság szerint a pedagógus keresete megalapozatlan.

 

 

 

 

A bíróság részletes magyarázatát és további hasonlóan érdekes, az óvodákat érintő jogi írásokat az Óvodai Jogfutár című kiadványunkban olvashat.

Fizessen elő most!

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet