Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A gyógytestnevelés és a könnyített testnevelés az iskolákban

Írta: Dr. Sárközi Gabriella, oktatásjogi szakértő

A gyógytestnevelés azokkal a tanulókkal foglalkozik, akik valamilyen egészségügyi probléma miatt a hagyományos testnevelési órákon csak részben, vagy egyáltalán nem tudnak részt venni.

 

Gyógytestnevelési órára akkor jár egy iskoláskorú gyermek, ha a testnevelési órán végzendő gyakorlatok károsak lehetnek a testi fejlődésére, és az iskolaorvos részlegesen vagy teljesen felmenti a normál testnevelésórára járás alól. A gyógytestnevelés az esetek többségében az iskolában zajlik. A gyógytestnevelési órákon differenciált, a gyerekre szabott képességfejlesztés folyik, figyelembe véve a betegségtípust és a gyermek mozgásszervi elváltozását.

 

A gyógytestnevelés céljai:

  • a panaszok csökkentése,
  • az egészség helyreállítása,
  • a testi képességek fejlesztése,
  • a sportolási igény kielégítése.

 

Amennyiben a testi elváltozások nem olyan mértékűek, hogy akadályoznák az iskolába járást, addig a gyógytestnevelés feladata az egészségi állapot helyreállítása, javítása, szinten tartása és rehabilitációja. A gyógytestnevelési foglalkozásokon végzett speciális gyakorlatanyaggal az elváltozások javíthatók, sok esetben helyre is állíthatók. A gyógytestnevelés fő célja: elérni, hogy a gyógytestnevelésre szorulók felzárkózhassanak egészséges társaikhoz.

 

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 42. §-a szerint az iskolai testneveléssel, könnyített és gyógytestneveléssel kapcsolatos egészségügyi feladatok ellátása az ifjúság-egészségügyi gondozás feladata. Az ifjúság-egészségügyi gondozás célja a kiskorúak harmonikus testi és lelki fejlődésének elősegítése. Az Eütv. 43. §-a szerint az iskolai testnevelési, könnyített és gyógytestnevelési feladatok ellátásával kapcsolatos tanácsadás a sportegészségügyi gondozás egyik célja.

 

Az állam ezen egészségügyi gondoskodását jelenleg a pedagógiai szakszolgálatok munkáján keresztül végzi, korábban az iskolák látták el eme gondoskodó feladatot. A gyógytestnevelés mint speciális feladatellátás a 2013. évi jogi szabályozás hatálybalépését követően kikerült a nevelési-oktatási intézmények hatásköréből. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI-rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében a gyógytestnevelés megszervezése, személyi feltételeinek biztosítása ma már a pedagógiai szakszolgálatok feladata, az iskolák gyógytestnevelési feladatellátása megszűnt.

 

A jogszabályi háttér

A gyógytestnevelésre vonatkozó jogszabályi hátteret a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet és a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26) EMMI-rendelet adja. A szabályozást kiegészíti még az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet.

 

A fenti tartalom az Egészségfejlesztés nagykönyve című kiadványunkban jelent meg. Látogasson el kiadványunk oldalára, ahol több hasznos írást is találhat és meg is rendelheti az előfizetést!

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet