Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Itt vannak a legújabb képzéseink

A Raabe Akadémia folyamatosan kutatja a pedagógusok, intézményvezetők érdeklődési körét, és igyekszik ennek megfelelő képzéseket akkreditáltatni és tartani. Van néhány új képzésünk, és persze a régi kedvencek is helyet kapnak tavaszi kínálatunkban.

Sokoldalú készségfejlesztés a német és angol nyelvórákon

A továbbképzési program szükségességét indokolja, hogy az idegen nyelvet oktató pedagógusok igénylik a folyamatos megújulást és ismereteik felfrissítését munkájuk során. A képzés alkalmat nyújt arra, hogy a résztvevő pedagógusok színes, kreatív, újszerű ismeretátadással segítsék a diákokat a tananyag-elsajátításban. A 30 órás továbbképzés angol és német nyelvet oktató tanárok és tanítók számára készült. A blended formájú kurzus 20 órás jelenléti szakasszal kezdődik, melynek során a résztvevők felfrissítik tanulmányaik és munkájuk során megszerzett tapasztalataikat, ismereteiket.

Helyszín:   Igény szerint
Időpont:   2020. április 02.,16. + távoktatási modul
Részvételi díj:   55.000 Ft
Képzés típusa:   Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Érdekel a képzés!

 

 

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben

A továbbképzés célja gyakorlatorientált, korszerű tudás átadása a digitális eszközök kisgyermekkorban történő alkalmazásának lehetőségeiről. Kiemelt célja, hogy a pedagógusok továbbfejlesszék digitális kompetenciáikat, ismerjék meg az infokommunikációs technológiával támogatott foglalkozások elméleti, módszertani és technológiai hátterét.

  • Cél, hogy sajátítsák el a digitális eszközök alkalmazásának lehetőségeit a pedagógiai gyakorlatban, a különféle IKT-eszközökkel támogatott foglalkozások tervezését, illetve az ezekhez kapcsolódó foglalkozásvázlatok és tematikus tervek készítését.
  • Ismerjék meg a korosztály-specifikus IKT-eszközöket és az azokon futtatható képességfejlesztő szoftvereket/applikációkat.
  • Váljanak képessé a Web 2.0. típusú eszközök alkalmazására, valamint dokumentumok, képek és prezentáció szerkesztésére, melyeket felkészülésükhöz is használhatnak.
  • Váljanak képessé önállóan megkeresni és felhasználni az interneten található, a munkájuk során alkalmazható digitális tartalmakat.
  • Legyenek tisztában az ehhez szükséges, alapvető szerzői jogi kérdésekkel.
Helyszín:   Budapest
Időpont:   2020. április 23.,24.,25.
Részvételi díj:   55.000 Ft
Képzés típusa:   Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Érdekel a képzés!

 

Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában

A továbbképzés elméleti és gyakorlati tananyaga segítséget ad az óvodapedagógusok számra olyan ismeretek és jártasságok elsajátítására, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására.

A képzés rávilágít a hagyományos módszertan, illetve a dinamikus rendszerelmélet új irányvonala közötti különbségekre, hangsúlyozva és bizonyítva a dinamikus rendszerelmélet hatékonyabb fejlesztési lehetőségeit a gyermekek testi-lelki, szellemi egészségének területén. A tanfolyam során megvalósul a direkt, és indirekt nevelési technikák bemutatása. E technikák lehetőséget adnak a pedagógusok számára, hogy a gyakorlatban is megvalósíthassák a felfedezéses, aktivitáson alapuló, kreatív, egyben örömszerző tanulás folyamatát, ami pozitív belső motivációt teremt az új ismeretek elsajátítására.

Helyszín:   Budapest
Időpont:   2020. május 21.,22.,23.
Részvételi díj:   55.000 Ft
Képzés típusa:   Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Érdekel a képzés!

 

 

Mentorálással a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen a nevelési-oktatási intézményekben

A képzés során a kollégák megismerik a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását, dimenzióit, a korai iskolaelhagyás okait, figyelmeztető jeleit, a beavatkozás lehetőségeit, a mentorálás célját, módszertanát, a mentor feladatait.
A képzés során alkalmazott saját élményű gyakorlatok elősegítik a résztvevők attitűdjének formálását, befogadó szemléletük fejlődését.

Célunk, hogy a továbbképzés résztvevői, olyan tudásra tegyenek szert, mellyel szakszerűen tudják segíteni mentorált tanítványaikat. A továbbképzés tematikájának összeállításakor ügyeltünk arra, hogy az elméleti órákon túl, a gyakorlati megvalósítás hangsúlyos szerepet kapjon. Így az elméleti és gyakorlati óraszámok megoszlása: 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A képzés során alkalmazott módszerek: gondolattérkép, drámapedagógiai gyakorlatok, kooperatív technikák, öndifferenciálás, projektmódszer– nemcsak a mentorálás folyamatában, hanem a tanórai, illetve a tanórán kívüli pedagógiai munkában is, eredményesen alkalmazhatók. Az előadások építenek a résztvevők aktivitására, kérdéseikre, egyéni tapasztalataik megosztására.

Helyszín:   Budapest
Időpont:   2020. március 19.,20.,21.
Részvételi díj:   55.000 Ft
Képzés típusa:   Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Érdekel a képzés!

 

És a régi klasszikusok:

Zenei játékok a 3-9 évesek élményalapú, komplex, kreatív fejlesztésének szolgálatában

Élményszerű módszerek a kisgyermekek mozgásfejlesztéséhez

Harmóniában a gyermekek között – éneklő-zenélő nevelők az élményalapú nevelésért

Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet