Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Interjú Hegedűsné Tóth Zsuzsannával a Tesz-vesz Muzsika programról

Szeretne motiváló, kreativitásra ösztönző, rendhagyó zenei játékokat kipróbálni? Nem kell hozzá más, csak néhány egyszerű, hétköznapi tárgy: gombok, Legó vagy néhány rozoga autó. Mindenben zene című kiadványunk a Tesz-vesz muzsika zenei fejlesztő program koncepcióját és jól bevált játékait tartalmazza. A módszer megalkotójával és könyvünk szerzőjével, Hegedűsné Tóth Zsuzsannával készült interjúnkat az alábbiakban olvashatja.

– Miben más, miben több a Tesz-vesz muzsika, mint a többi, kisgyermekek számára kifejlesztett zenei nevelési program?

 

 

– Amiben közös állásponton vagyunk, hogy a zene kapcsolatot teremt az emberek között, és a beszéd mellett a legfontosabb kifejezőeszközünk. Közösségformáló és hangulatot befolyásoló hatalma van. A gyermek, a hangokon, a ritmuson keresztül és általa ismeri meg, érzékeli a világot. A gyermeket érő énekes, zenei benyomások segítségével folyamatosan nő önkifejezési repertoárja, és fokozatosan építi fel magában a kommunikáció és a kölcsönös megértés képességét. A zene valami olyan többletet hordoz, amit csak a művészetek hordoznak. Mindenki képes felfogni, értelmezni a saját maga számára, s mindenkire hatással van valamilyen módon. Ahogy Kodály is felhívta rá a figyelmet, nincs igazi emberi személyiség zene, muzsika nélkül. A zenének olyan kifejező ereje van, ami képes még a kisgyermekek érzelmeit is mozgósítani.

 

A Tesz-vesz muzsika egy 2010 óta formálódó koncepció, aminek eredményességét sok-sok órányi gyakorlati foglalkozás/program igazolt. A módszertana annyiban sajátos, hogy az énekes, mondókás kezdeményezéshez társul a környezet tudatos, kreatív alakítása, a gyermekeket körülvevő hétköznapi tárgyak újszerű felhasználása. Például kezdeményezés tárgya lehet a fa építőkészlet, a lego, de a légycsapó vagy sportbója is. Hallásfejlesztő játékokat bonthatunk ki lendkerekes autókkal, kindertojásokkal, zseblámpával, esernyővel, legyezővel. Ez részvételre inspirálja azokat a gyermekeket is, akiket a zenei fejlesztő játék esetleg egyébként nem vonz annyira. A zenével átszőtt játékok révén megtalálhatja a gyermek a számára legkedvesebb, legösztönzőbb tevékenységet, játékformát, eszközt, és lehetőséget kap az önkibontakoztatásra, a megtapasztalásra. Például játszva rögzülnek a zenei elemekkel kapcsolatos egyéb törvényszerűségek is, úgymint a méretek és hangmagasság, a hosszúság és hangmagasság, a fizikai erő és hangerő, a testtömeg és hangerő összefüggése.

 

– Kiadónknál megjelent könyved, a Mindenben zene játékötleteit hogyan tudják felhasználni a csoportban dolgozó óvónők?

 

– A gyermekkel éneklő, mondókázó nevelő tulajdonképpen játszótárs, aki megszólítható, ismétlésre kapható, képes felvenni az énekes, mondókás tevékenységben részt vevő gyermekek egyedi tempóját, hangulatát, dinamizmusát, ugyanakkor kielégíti a játék- és mozgásigényét. Forrai Katalin is hangsúlyozza módszertani könyveiben, hogy a mindennapi éneklés nem időhöz kötött tevékenység. A nap során meg kell ragadni a lehetőségeket arra, hogy minél több zenei, énekes impulzus érje a gyermeket. A zene ugyanis a második anyanyelvünk, amivel érzelemgazdagabban tudjuk kifejezni magunkat. Lélekemelő és kiegyensúlyozottságot nyújtó tevékenység, az önkifejezés egyik formája. Ám a zenei nevelésben a legnagyobb művészet felismerni a megfelelő helyzetet és megtalálni a legodaillőbb verset, dalt, mondókát. Sosem tudhatjuk, hogy nem az lesz-e az a pillanat, amikor a gyermek számára maradandó élményt szerzünk, és a zene mellett egy életre elkötelezzük. A zenei nevelésben benne rejlik annak a lehetősége, hogy építkezzünk a gyermekek motívumai szerint, az ő ötleteikből, megnyilvánulásaikból, kifejezési eszközeikből. A zene alkalmas lehet annak éreztetésére, hogy a gyermekben tudatosuljon, hogy foglalkozunk vele, hogy az ének, a dal üzenetet közvetít még akkor is, ha nem vagyunk testi kontaktusban vagy egy tevékenységi közegben. A Mindenben zene könyvben a kiemelt zenei képességfejlesztési területeinek mentén gyűjtöttem egybe az eszközös játékokat. Olyan eszközökkel, mint például: csipeszek, ütésre villogó labdák, gyurmák, Montessori-torony, hab kéz- és láblapok…

 

A gyűjtemény végén három differenciálást magában foglaló óvodai tevékenységvázlatot is közlök azok számára, akik kipróbálnák óvodai csoportjukban a Mindenben zene módszerére épülő „ének, zene, énekes játék, gyermektánc” tevékenységet.

 

– Zenei képzettséggel nem rendelkező szülők számára is ajánlod könyvedet?

 

– Az a tapasztalatom, hogy a szülők körében is népszerű a program, ami a Művészetek Palotájának állandó programja. A szülők is felfedezhetik a zene sokszínűségét, a zene elemeit, úgy mint a lüktetést, ritmust, hangerőt, hangmagasságot, hangszíneket, és a gyermekeikkel közösen kalandozhatnak, kereshetik a hétköznapokban ezeket az elemeket, megnyitva fantáziájukat, alkotó képzeletüket, kreatív asszociációs képességüket.

 

A mindennapi éneklés, mondókázás otthon is fontos lenne, hiszen a közös zenélés, a hangok, hangszínek, ritmusok közös felfedezése hatással van a gyermek alkalmazkodó-, együttműködő képességére, nyitottá válik az új, ismeretlen befogadására és a folyamatos megújulásra. Kreatív, új információkat befogadó, hatékony problémamegoldó lesz. Tapasztalatai lesznek a gesztusok, mimikák, érzelmek kifejezésének világában, azaz korát meghaladó empátiás készséggel rendelkezik majd. A gyermeknek a játék ad lehetőséget érzelmeinek kifejezésére, indulatainak, érzelmeinek ellenőrzésére, levezetésére. A játék is hozzásegíti, hogy felmérje teljesítményét, megismerje önmagát. Sok és változatos játékra van szüksége. A Mindenben zene könyvben bemutatásra kerülő játékok fejlesztik a gyermek képzeletét, fantáziáját. Arra serkentik, hogy belelássa a játékhelyzetbe azt, amit szimbolikusan közvetít. Asszociáljon egy-egy jellemző tulajdonság, mozdulat, cselekvéssor, hangulat, hasonlósága alapján a zenei történésre. A képzelet világában lehet a légycsapó az egyik játékhelyzetben pillangó, aki magasan és mélyen száll, a másikban csiga szarva, mely szintén magas és mély hangokra mozdul, majd palacsintasütő, ami egyenletesen dobja fel a palacsintát, de akár a gólya kelepelő csőre is, ami ritmusokat visszhangoz, vagy kígyót, békát szállít. A kiskendők lehetnek virágok, melyek halk és hangos hangra csukódnak és nyílnak, a gombok utasok, akik zenei jelekre szállnak vonatról le vagy vonatra fel; stb. A könyv sajátos játékhelyzetei nem csupán az éneklésben jártas szülők számára kínálnak változatos ötleteket, azok számára is, akik szeretnék megtapasztalni, aktívan átélni gyermekük személyiségének kibontakozását.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet