Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az óvoda hatósági ellenőrzése

A hatósági ellenőrzési feladatokat jelenleg a megyeszékhely szerinti járási hivatalok látják el, azonban várható, hogy 2020 márciusától a megyei kormányhivatalokhoz kerül majd ez a hatáskör.

 

Miben más az Ákr. szerinti hatósági ellenőrzés, mint a korábbi?

A 2018. január 1-jén hatályba lépett általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) alapján a hatósági ellenőrzés – a korábbiakkal ellentétben – már nem minősül közigazgatási hatósági ügynek, hanem az a közigazgatási hatósági eljárást megelőző hatósági cselekmény.

 

Mire irányul az óvoda hatósági ellenőrzése?

Az óvoda hatósági ellenőrzése keretében vizsgálható területeket a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 38. §-a határozza meg. E szerint a hatóság az óvodában hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja

 • az egyenlő bánásmód követelményére,
 • a kötelező felvételre vonatkozó feladatok ellátására,
 • a csoportlétszámra,
 • a gyermekbaleset-védelemre,
 • az alkalmazási feltételekre,
 • a kötelező tanügyi nyilvántartások vezetésére és valódiságára,
 • a minimális (kötelező) eszközök és felszerelések meglétére, valamint
 • a köznevelési feladatok ingyenességére vonatkozó rendelkezések megtartását.

 

Mit vizsgálhatnak az egyenlő bánásmóddal kapcsolatosan?

Az egyenlő bánásmód körében vizsgálhatja a hatóság, hogy

 • a gyermek óvodai felvételének elbírálása, különösen a felvétel elutasítása,
 • felvett gyermeknél a csoportba való beosztása, az óvodai szolgáltatásaihoz való hozzáférés során megvalósult-e például közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, jogellenes elkülönítés.

 

Mi vizsgálható a kötelező felvétel kapcsán?

 • A kötelező felvétellel kapcsolatosan vizsgálható például, hogy
 • az érintett időszakban az óvoda eleget tett-e a törvényben előírt felvételi kötelezettségének,
 • a felvétellel kapcsolatos eljárás és a döntés meghozatala, közlése szabályos volt-e,
 • a felvétel elutasítása során biztosították- e a szülői jogorvoslatot,
 • az óvodavezetői döntésről szóló határozat megfelelt-e a jogszabályi követelményeknek.

Mit lehet ellenőrizni a csoportlétszámok esetében?

A csoportlétszámmal összefüggésben vizsgálható, hogy

 • a köznevelésről szóló törvény 4. mellékletében meghatározott maximális és minimális létszámokat betartották-e,
 • a vizsgált időszakban a maximális létszámtól való eltérésre sor került-e,
 • az ezzel kapcsolatos fenntartói engedély rendelkezésre áll-e,
 • a nemzetiségi vonatkozású előírásokat megtartották-e.

 

Szerző: Dr. Farkas Ildikó

(A fenti írás részlet az Óvodai Jogfutár decemberi számában megjelent cikkből.)

A fenti cikk az Óvodai Jogfutár című szaklapunkban jelent meg, amelyre az alábbi linkre kattintva Ön is elő tud fizetni. Az évente 10 alkalommal megjelenő, érhető nyelvezetű, a legfontosabb, intézményeket is érintő jogszabályváltozásokkal foglalkozó kiadvány segítségével gyors áttekintést kap az aktuális történésekről.

 

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés

 

Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Ellenőrzés a közoktatásban

 

Kiemelt kép: Background photo created by suksao – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet