Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését segítő érzékenyítő játékok az óvodában

Dr. Mező Katalin (adjunktus, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar) írása az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk októberi kiegészítő kötetében olvasható teljes terjedelmében.

 

A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai beilleszkedése olykor egyszerű, máskor kisebb-nagyobb nehézségeket okoz a pedagógusok és a gyermekek számára egyaránt. Nehézségek adódhatnak például az együttnevelés nem megfelelő megalapozása miatt. Jelen tanulmányban a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedését segítő érzékenyítő játékokkal fogunk foglalkozni, melyek kipróbálása, saját élményű megtapasztalása elősegítheti a csoportba kerülő sajátos nevelési igényű gyermek jobb megértését, élethelyzetének megtapasztalását. A játékokat – amellett, hogy az óvodai csoportba járó gyermekekkel játszhatók – javasolt megtapasztaltatni az együttnevelést folytató intézménybe járó valamennyi pedagógussal, dolgozóval, valamint a szülőkkel (például szülői értekezletek, családi napok keretében), annak érdekében, hogy nyitottabbá, elfogadóbbá váljanak a gyermekek irányába.

 

Tiflopedagógiai tárgyú érzékenyítő gyakorlatok

 

A vakok és gyengénlátók speciális élethelyzetére koncentráló gyakorlatok során egyrészt a résztvevők látóképességét részben vagy egészben korlátozó helyzetben kell hétköznapi feladatokat megvalósítaniuk; másrészt a látássérült személyek segítését gyakorló játékokban vehetnek részt. Ilyen gyakorlatok például:

 

Egyszerű hétköznapi feladatok?

 • Cél : Annak megtapasztaltatása, hogy a látás képességének elvesztése milyen hatással van a legegyszerűbbnek tűnő hétköznapi rutinfeladatok elvégzésére.
 • Eszközszükséglet: 1 db pulóver / résztvevő
 • Munkaforma: egyéni gyakorlat
 • Időterv: 2 perc instrukció + 8 perc gyakorlat + 10 perc megvitatás = 20 perc

 

Instrukció:

 1. Mindenki fordítsa ki a pulóverét, és rakjuk azokat a csoportszoba egy megadott pontjára, majd körben foglaljunk helyet!
 2. Mindenki csukja be a szemét. „Rajta!” vezényszóra mindenki menjen oda a pulóverekhez, tapogatással találja meg a saját pulóverét, fordítsa azt „vissza”, vegye fel, menjen vissza a helyére!
 3. Vitassuk meg tapasztalatainkat! Mennyivel volt lassabb a becsukott szemmel végzett feladatmegoldás? Nem látó embertársainknak lehetnek hasonló élethelyzetei, problémái? Mi volt a legnehezebb a feladatmegoldásban, és hogyan tudnánk mi segíteni, ha egy ilyen helyzetet megoldó kisgyerekkel találkoznánk?

 

Vakvezetés

 

 • Cél: 1. annak megtapasztalása, hogy mennyire ki van szolgáltatva egy nem látó ember azoknak, akik szóban vagy érintések révén segíteni szeretnék őt; 2. a felelősségteljes irányítás gyakorlása.
 • Eszközszükséglet: székek
 • Munkaforma: páros gyakorlat
 • Időterv: 1 perc instrukció + 5 perc gyakorlat + 4 perc megvitatás = 10 perc

 

Instrukció:

 1. A csoportszoba közepén építsünk közösen székekből egy akadálypályát!
 2. A párból az egyik személynek becsukott/bekötött szemmel kell teljesítenie az akadálypályát társa szóbeli, majd érintésekkel történő kommunikációja segítségével.
 3. Beszéljük meg, hogy mi volt a nehéz a becsukott/bekötött szemmel történő sétálásban! Voltak-e a résztvevőknek félelmei? Mennyire tudtak megbízni a társukban? Szerettek-e úgy járkálni, hogy nem látnak semmit a világból? Vitassuk meg a tapasztalatokat, majd beszéljük meg azt is, hogy hogyan tudnánk mi segíteni a gyengénlátó vagy vak társainknak.

 

 

További

 • Szurdopedagógiai tárgyú érzékenyítő gyakorlatok 
 • Szomatopedagógiai tárgyú érzékenyítő gyakorlatok
 • Logopédiai tárgyú érzékenyítő gyakorlatok 
 • Oligofrénpedagógiai tárgyú érzékenyítő gyakorlatok
 • Az egyéb pszichés fejlődési rendellenességgel kapcsolatos érzékenyítő gyakorlatok az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunk októberi számában olvashatók.

 

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés

[1] Tiflopedagógia: Látássérültek: vakok és gyengénlátók pedagógiája.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet