Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A nehezen nevelhető gyermek – Gyakorlatban jól alkalmazható megoldások

Amikor a ránk bízott gyermekek viselkedésében változást szeretnénk elérni, a változtatás kulcsa a mi kezünkben van.
Ha változást akarsz, változtass!

Az elvárások összehangolása a gyermek képességeivel, adottságaival

Szem előtt kell tartanunk azt a tényt, hogy a magatartászavarok és a tanulással kapcsolatos problémák gyakran kölcsönhatásban állnak egymással.

 

Ennek kiküszöbölésére nagyon fontos, hogy amennyiben a gyermek beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd (BTM), vagy sajátos nevelési igényű (SNI), akkor minden esetben figyelembe kell venni a szakértői véleményben szereplő javaslatokat, előírásokat, melyek a meglévő hátrányok leküzdését célozzák meg.

 

Amennyiben a gyermek többségi óvodába, iskolába jár, minden esetben szükséges, hogy az intézménybe kijáró utazó gyógypedagógussal konzultáljunk, és megbeszéljük, értelmezzük a szakértői véleményben foglaltakat.

 

A gyermek állapotához igazított, sérülésspecifikus fejlesztést, rehabilitációt a gyógypedagógus végzi, de emellett szükséges, hogy az adott nevelési-oktatási intézmény mindennapi tevékenységei során is figyelembe vegyük óvodásunk, tanulónk állapotát. 

 

Ha a sikertelenségből, kudarcokból eredő viselkedésproblémákat meg akarjuk előzni, fontos, hogy elvárásainkat az egyéni fejlettségi szinthez, a meglévő képességstruktúrához igazítsuk.

A neurotipikusan fejlődő gyermekek képességfejlődése, képességstruktúrája sem egyenletes, közöttük is nagy eltéréseket találhatunk adott időpillanatban, ezért a differenciálásnak alapelvként kell megjelennie a pedagógus munkájában.

 

Ideillő egyik mottóm: „Én az ebihalakkal vagyok!”

 

Az egyik alternatív iskola honlapján találkoztam Claparède egyik gondolatával: „Egy ebihal elégséges önmagának, s működése éppen olyan tökéletes, mint a békáé; nem tökéletlen, nem elégtelenül működő béka tehát…! Ha a gyermek »önálló« lény, teljes létező saját élettel, sajátos szükségletekkel rendelkező valaki, akkor ebből arra következtethetünk, hogy a nevelés – a gyermek szempontjából – nem az életre való felkészítés, hanem maga az élet.”

 

Mit is jelent ez?

 

Az ebihal kopoltyúval lélegző, lábak nélküli, ugrálásra képtelen, csak a vízben mozogni tudó teljes értékű élőlény, amiből később, a fejlődés adott pontján béka válik, mely merőben más, mondhatni fejlettebb adottságokkal bír. Tüdővel lélegzik, és más módon mozog, mint fejlődésének korábbi szakaszában.

 

Ha az ebihalat fel szeretnénk készíteni a későbbi tökéletes békalétre, kevéssé lenne célravezető, ha kikapkodnánk a vízből, hogy próbáljon már úgy lélegezni, mint ahogy majd béka korában kell, és ugrálni is hiába tanítanánk. Szorgoskodásunkkal a legjobb szándékunk ellenére is nagymértékben ártanánk, és nemhogy hamarabb érne el a fejlődés következő lépcsőfokára, hanem nagy valószínűséggel visszamaradna a fejlődésben, ha egyáltalán túlélné jótékonynak gondolt beavatkozásunkat.

 

Ha a békaporonty optimális fejlődését biztosítani szeretnénk, akkor azt kell figyelembe vennünk, hogy az adott időpontban mik a jellegzetességei, mik a szükségletei. Ha így járunk el, akkor bízhatunk abban, hogy kis ebihalunk a lehetőségeihez képest a legtökéletesebb békává válik. Tehát nem biztos, hogy mind közül a legtökéletesebb, de saját adottságaihoz képest így hozhatjuk ki belőle a maximumot.

 

A gyermek, attól függően, hogy egyes területeken a  fejlettség milyen fokán áll, meghatározott dolgokra képes. Ha egy távoli cél elérésének reményében olyan dolgokat várunk el tőle, ami aktuális fejlettségi szintjét meghaladja, akkor eleve kudarcra ítéljük, vagy olyan gigantikus erőfeszítésre kényszerítjük, mely arousal-szintjét a negatív érzelmek irányába tolja el. Innentől pedig a nemkívánatos viselkedések szinte törvényszerűen megjelennek.

 

Reális énkép kialakítása

 

Miután egy gyermek iskolába kerül, gyakori jelenség, hogy szinte kizárólagosan iskolai teljesítménye és viselkedése alapján kerül megítélésre. 

A személyiség számtalan összetevője és megnyilvánulása közül azok, melyek a tananyag elsajátítása szempontjából fontosak, kiemelt jelentőséggel ruházódnak fel a környezet által.

Ma már többszörös intelligenciáról beszélünk, melyből az iskolában elsősorban a verbális és a matematikai-logikai terület a főhangsúlyos.

Többszörös intelligencia (Gardner)

 

Azok a tanulók, akik e területeken gyengébb teljesítményt produkálnak, gyakran kevésbé élik meg személyes kompetenciájukat, úgy érezhetik, hogy kevésbé értékesek jó verbalitású, jó matematikai teljesítményt felmutató társaiknál.

Arról már korábban esett szó, hogy a kompetenciakésztetés erős hajtóereje a személyiségnek, az a törekvés, hogy hatással legyünk környezetünkre, mindenkiben munkál.

 

Nagyon fontos, hogy megtaláljuk tanítványainkban azt vagy azokat az intelligenciaterületeket és azokat a pozitív személyiségvonásokat, melyek által az adott csoport, közösség sikeres, hasznos és jelentős tagjává tud emelkedni.

 

Sokkal kevésbé válik a viselkedés problémássá, mások számára nehezen tolerálhatóvá, ha az egyén sikereket könyvelhet el saját környezetében.

 

Egyszerűen fogalmazva, semmi sem olyan sikeres, mint a siker.

 

A pedagógusnak nagyon fontos feladata, hogy felismerje és tudatosítsa tanítványaiban erősségeiket, értékeiket, viselkedésüknek pozitív megnyilvánulásait és emellett azokat a területeket, amiben fejlődniük szükséges.

 

A magatartási zavarok hátterében nagyon gyakran önértékelési zavar rejlik. A gyermek gyakran a viselkedésproblémájával azonosítja személyiségét, és előfordul, hogy nem tud magával kapcsolatosan pozitív állításokat megfogalmazni.

Arra is figyelni kell, hogy a tanulásban sikeres társaik is legyenek tisztában saját gyengeségeikkel, illetve azzal, miben kell fejlődniük, mert a tanulásban elért eredmények kizárólagos preferálása ugyancsak a viselkedés torzulásához vezethet.

 

Szerző: FARKAS EDIT pszichopedagógus, autizmus szakirányú gyógypedagógus

 

Az írás teljes terjedelmében az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunkban jelent meg, amelyet az alábbi képre kattintva tud megrendelni:

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés

 

Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet