Termék Kategóriák
0 termék - Ft

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

Cikkünkben rövid elméleti bevezető után iskoláskorú, ADHD-val diagnosztizált gyerekek csoportos fejlesztéséhez adunk gyakorlati tanácsokat. Segítséget nyújtunk a foglalkozás formai és tartalmi elemeinek kialakításában, hogy minél inkább alkalmazkodni tudjunk a hiperaktív, figyelemzavaros gyerekek egyéni jellegzetességeihez.

 

 

Bevezető

A figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) a legmagasabb előfordulási gyakoriságú fejlődéspszichiátriai szindróma, a zavar az iskoláskorú gyermekek 3–10%-át érinti. A magas előfordulási gyakoriság ellenére kezelésben az érintetteknek csak szűk köre részesül. Tapasztalatunk szerint betudható ez többek között annak, hogy nincs igazán kidolgozott ADHD-specifikus módszertan, kevés a vele kapcsolatos tudás, valamint egyik szakma sem igazán vállalja fel ezt a tevékenységet. Akadnak persze kiváló, az ADHD területén magasan képzett szakemberek a pszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógusok között is, de sajnos kevesen, így az érintett gyerekek nagyon nehezen jutnak megfelelő kezeléshez.

 

Az ADHD fogalma, tünetei

 

Az első öt évben megjelenő tünetegyüttesről van szó, melyet jellemez:

 

 • a tevékenységek csapongása,
 • a figyelmetlenség,
 • a nagyfokú impulzivitás,
 • a szabályok gyakori megszegése, megfontolatlanság,
 • többszöri konfrontálódás a társakkal.

„Gyakori a kognitív működések zavara, illetve szokatlanul gyakori a nyelvi és motoros képességek fejlődésének késése. A kórkép másodlagos szövődménye például aszociális viselkedés és csökkent önértéktudat”.

 

A program felépítése – keretek, szabályok, napirend, jutalmazás

Az ADHD-s gyerekekkel végzett munkában viselkedéses eljárásokat alkalmazunk. Természetesen gyógypedagógusként nem végezhetünk és nem is végzünk viselkedésterápiát, hiszen ez pszichológusi kompetencia. Mindemellett, miután az ADHD tipikusan a viselkedés szintjén megjelenő másság, viselkedéses jegyek alapján történik a diagnosztika, a beavatkozás is a viselkedés szintjén történik.

 

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

 

Csoportalakítás (felmérés, tervezés)

 

A társas-kommunikációs készségfejlesztő csoport ideálisan 3-4, de maximum 6 fős. Akkor tud hatékony lenni a kezelés, ha a gyerekek szívesen vesznek részt rajta, az legjobb, ha a gyerekek nagyjából egyidősek, különben nehéz olyan feladatokat adni számukra, ami mindenkinek érdekes. Utazó gyógypedagógus kollégák figyelmébe is ajánljuk, hogy egészen bátran lehet csoportot alakítani vegyesen autizmussal élő és ADHD-s gyerekekből.

 

A foglalkozások heti rendszerességgel történnek, alkalmanként 45 percig tartanak.Keressünk lehetőséget arra, hogy előtte vagy utána a szülőkkel legalább néhány szót váltsunk.

 

A foglalkozás keretei (szabályok, munkarend, jutalmazás) és a foglalkozás konkrét menete

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

Közös munkarend, melyen tépőzárral rögzíthetően vannak rajta az egyes feladattípusok jelzései. Minden feladat után levesszük a képét

 

A csoportfoglalkozás helyszínét úgy kell kialakítani, hogy megfeleljen a kiszámítható, strukturált környezet kívánalmainak. A terápiás és tanítási helyzetben minden esetben meg kell teremteni azt a közeget, amely a személy, a csoport és a szakember számára érzelmileg biztonságos.

 

Az első közös alkalommal együtt meghatározzuk a csoport közös szabályait. Ezek nem túl nehezen betartható, alapvető viselkedési szabályok. Ezt le is írjuk, mindannyian aláírjuk, és utána minden alkalommal jól látható helyre tesszük.

 

Ezenkívül egyéni viselkedési szabályokat is adunk. Ez általában olyan viselkedésre vonatkozik, ami az adott gyermeknek nehéz. (Pl. „Kedves szavakat használok.” „Feladat közben a helyemen maradok.”)

 

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

Viselkedéses szabályok kártyái

 

A foglalkozások felépítése leginkább a Babzsák fejlesztő program alapjaira épül. A Babzsák fejlesztő program olyan kiscsoportos, térben, időben, tartalmában és eszközeiben megtervezett program, amely alkalmas a szociális és kommunikációs készségek kialakítására, fejlesztésére és gyakorlására.

 

A foglalkozás menete

 

Előkészületek:

 • munkarend elkészítése
 • strukturált környezet kialakítása
 • feladatokhoz szükséges anyagok, játékok előkészítése

 

A foglalkozás kezdete:

 • gyerekek köszöntése
 • viselkedéses szabályok kiosztása (mindenképpen jelenjen meg előttük vizuálisan, szabálykártyán, emlékeztető gyanánt)
 • jutalom-előrejelzők kiosztása
 • jutalom kiválasztása
 • zsetongyűjtők kiosztása (ezen gyűjthetik a mosolygós arcokat, amit egy-egy feladat után, a viselkedéses szabály betartása esetén kapnak, és a végén jutalomra válthatnak)

 

Munkarend bemutatása:

 • feladatok számának és típusának megbeszélése

 

Feladatok elvégzése:

 • egy alkalommal öt feladat van
 • babzsákkal jelezzük, hogy ki van éppen soron
 • a viselkedéses szabályra a figyelmet elsősorban úgy hívjuk fel, hogy rámutatunk, ha ez nem segít, akkor szólunk
 • minden feladat után értékeljük a viselkedéses szabály betartását, ha sikerült, zsentont kap, ha nem, semmi baj, a következő feladatnál kaphat még

 

A foglalkozás lezárása:

 • zsetonok jutalmakra váltása (ahány darab, annyi pici jutalom)
 • az eszközök (zsetonok, előrejelzők, szabálykártyák közös elpakolása)
 • ha minden a helyén, akkor van vége a foglalkozás kötött részének
 • esetleg szabad játék

 

ADHD-specifikus fejlesztés kiscsoportban

Egyéni munkarend, melyen minden gyerek maga pipálja ki azt a feladatot, amivel már végeztünk

A program tartalma

 

A fejlesztés tartalma természetesen minden gyereknél más és más, hiszen mindenkinek az egyéni jellegzetességeihez kell igazodni.

 

A témakörök az ADHD által érintett területek:

 

 • önismeret, önbizalom
 • érzelmek kifejezése és felismerése
 • mentalizáció
 • kommunikáció
 • együttműködési készségek
 • indulatkezelés
 • szabálytartás
 • figyelem

 

A program tartalmának bővebb kifejtése az Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című előfizetéses kiadványunk áprilisi számában folytatódik, amelyben még egy tanulmányt is megosztunk a “Tehetségígéretek azonosítása és fejlesztése az óvodában” címmel.

 

Kiemelt kép: School photo created by gpointstudio – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet