Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Buczkóné Pásztor Melinda

tanító, kutató bölcsész, fejlesztőpedagógus, intézményvezető

1988-ban a Sárospataki Comenius Tanítóképző Főiskolán végeztem, mint általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégiummal. Tanítónőként a Zsolnai-féle módszer szerint kezdtem el tanítani. 1997-ben megkezdtem tanulmányaimat a Budapesti Tanítóképző Főiskolán a fejlesztési-differenciáló szakirányon. 

 

diszlexia reedukáció specializációt választottam, mivel már korábban is volt az osztályomban olvasászavarral küzdő tanuló. 1999-ben kerültem a Pedagógiai Szolgáltató Központba. 2001-től 34 települést átfogó fejlesztőpedagógus munkaközösségét vezetésére kértek fel. Szakmai kihívásnak éltem meg, s a célom az volt, hogy túlnyúljon a munkaközösség a fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok szakmai műhelyén. 2008 óta mai napig folyamatosan segítem a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációjának és felzárkóztatásának elősegítését, ezen belül a szülői oldalt, szülőklub vezetése.

Kiégésre, elfásulásra soha nem volt időm, hisz mindig találtam – és még most is találok új kihívást. 2011-ben okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, kutató MA szereztem diplomát a Pécsi Tudomány Egyetemen2013-ban a BME Közoktatás vezetőképzési szakirányát vezetői képességem és tudásom elmélyítése érdekében.

2012. augusztus 16-tól Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságban kezdtem el dolgozni, mint pedagógus, fejlesztőpedagógus, vizsgálatvezető. Pedagógiai – gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatokat végeztem alap és felülvizsgálatok esetében a sajátos nevelési igény megállapítása vagy kizárása végett.

2017. augusztus 16-tól a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola Rónai Ferenc Tagintézményének vagyok a vezetője. Úgy érzem megérkeztem, a közel 31 évnyi tapasztalatot azért szereztem, hogy itt kamatoztassam, s ebben a nevelőtestület a partnerem.

2014. október 04-én minősítési eljáráson vettem részt, így 2015 január elsejétől mesterpedagógus fokozatba léphettem.

Az elmúlt 31 évemet a folyamatos tanulás, önképzés és a sokszínű, sokrétű feladatok ellátása jellemezte, de mindegyik feladatomban, pozíciómban a szakmai hitelességre törekedtem.

Mindegyik beosztásomban a legfontosabb érdeknek a valamiben különleges, vagy „más” gyermekekét tekintettem.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet