Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Élménypedagógiai játékok

Mind a családban, mind az oktatási intézményekben arra kell törekedni, hogy a gyermeknek – és később a felnőttnek – természetes igénye legyen a mozgás és a testedzés. Erre az igényre tudatosan kell nevelni a fiatalokat. A mozgás megszerettetésének egyik leghatékonyabb eszköze a mozgásos játék. Szerzőnk kommunikációs készséget fejlesztő játékokat, feladatokat mutat be cikkében.

Dr. Bóka Ferenc, Egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar írásából közlünk részletet.

 

Kommunikációs készséget fejlesztő játékok, feladatok

Nagyon fontos a kommunikációnk során, hogy a verbális és a nonverbális közlés között összhang uralkodjon. A nonverbális közlésmódnak a gyakorlatban nagyobb a súlya, vagyis a kommunikáció során inkább figyelünk a szóbeli közlést kísérő mimikára, testtartásra, gesztusra. Az úgynevezett „Y és Z generációk”, akik a digitális kommunikáció világában élnek, sokkal kevésbé hagyatkozhatnak a nonverbális eszközök figyelemfelhívó, közlést hordozó tartalmára.

 

A verbális és a nonverbális összhangot segítik megteremteni a következőkben ismertetett játékok, különféle módokon:

 • tekintettel való közlés által,
 • érthetetlen vagy másra használt „nyelven”,
 • rajzban,
 • gesztusokkal,
 • testbeszéddel.

 

Az élmény általában a metakommunikációval járó nehézségekre és rejtett lehetőségekre épül, de a gátlásokat is segít leküzdeni. Mivel a legtöbb elrontott kapcsolat vagy helyzet a sérült kommunikációból ered, vagy azzal jár, rendkívül fontos már pusztán az is, ha ezeket a gyakorlatokat és az általuk szerzett tapasztalatokat a játszócsoportok megbeszélik és ezáltal tudatosítják.

Összességében elmondható, hogy a játékok a közvetlen élményt és tapasztalatot használják a tanuláshoz!

 

Kómába esett hangya

Résztvevők száma: 15 – 50 fő
Résztvevők életkora: 7-8 év felett
Játékidő: 5-10 perc
Eszközigény:  A játéktér kijelöléséhez szükséges eszközök

 

A játék menete: Jelöljük ki, majd ismertessük a résztvevőkkel a játékteret. A játéktér kijelölése megtörténhet akár szóban is (pl. a négy fa által határolt területen játszunk), vagy kijelölve (pl. kötéllel). A játéktéren belül valahol ki kell jelölni egy „kórházat” (2 m × 2 m nagyságú terület) is. Ismertessük a játékszabályokat. Jelöljünk ki fogójátékosokat. Célszerű a játékosok számának kb. tíz százalékának megfelelő számú fogójátékost választani. Amennyiben ez nem egész szám, akkor felfelé kerekítsünk (pl. 36 játékosból 4 fogót választunk). A fogójátékosok kiválasztása történhet önkéntes vállalás alapján is. A fogójátékos feladata, hogy megfogja a többi játékost (a hangyákat). A többi játékos feladata pedig, hogy elfusson a fogók elől. Ha a fogójátékos hozzáér valamelyik játékoshoz (hangyához), akkor az azon a helyszínen, azonnal kómába esik (a hátára fekszik, és minden végtagját a levegőbe nyújtja). A kómába esett hangya csak úgy kerülhet vissza a játékba, ha a még egészséges társai közül pontosan négyen odamennek hozzá, és a négy végtagjánál fogva beviszik a játék elején kijelölt kórházba. A kórházban azonnal meggyógyul, és ismét játékba állhat. A fogójátékos nem foghatja meg azokat a játékosokat, akik éppen egy kómába esett hangyát visznek.

A játék befejezése, lezárása: A játéknak akkor van vége, ha a fogójátékosok kómába ejtettek annyi hangyát, hogy a maradék hangyák már nem tudják őket elvinni a kórházba (kevesebben vannak, mint 4).

 

Hajófordító

Résztvevők száma: Egész osztály 2-4 csoportra osztva
Résztvevők életkora: 8 éves kortól
Játékidő: 5-10 perc
Eszközigény: szőnyeg, stopperóra

 

A játék menete: Az első csapat minden játékosa a szőnyegre áll. A „tengeren utazva” a „hajó” csak úgy fordítható a helyes irányba, ha megfordítják, a teteje kerül alulra, de úgy, hogy mindenki rajta marad, senki sem esik a „tengerbe”. Az a csapat győz, amelyik leghamarabb oldotta meg hibátlanul a feladatot.

 

Szabályok:

 • A szőnyeg és a csapat ne legyen túl nagy, túl kicsi. A szőnyeg ne legyen túlságosan könnyen megfordítható a talpak alatt, de ne legyen teljesíthetetlen sem a feladat.
 • A szőnyegfordítás jelre indul, minden csapat próbálkozását stopperrel mérjük.
 • A vízbe esők számát is jegyezzük.

 

A játék befejezése, lezárása: Ha van olyan csapat, amelyikből senki sem esett a vízbe, az a csapat nyert, az idejüktől függetlenül. Ha több csapat is hibátlan volt, vagy ugyanannyi hibaponttal teljesítettek, akkor a gyorsaság számít.

 

Hamupipőke galambjai

Résztvevők száma: Egész osztály, kisebb gyermekek esetén több csoportban
Résztvevők életkora: 6 éves kortól
Játékidő: 15-20 perc
Eszközigény: Három asztal, három tál, borsó és lencseszemek (egyenlő darabszámban), kb. a csapatlétszám 10-15-szöröse) 

 

A játék menete: A terem vagy játéktér közepén elhelyezett asztalon, egy nagy tálon összekeverve elhelyezzük a borsó- és lencseszemeket. Az osztályt két csapatra osztjuk, akik a terem két szemközti végében az asztaloknál helyezkednek el. Rajtra mindenki a középső asztalhoz szalad, és attól függően, hogy melyik csapatba tartozik, egy-egy borsó- vagy lencseszemet felcsippent, és visszaszalad az asztalához, elhelyezi a tálban. Az a csapat győz, amelyik hamarabb elkészült a válogatással. Mindenképpen játsszunk visszavágót a másikfajta terméssel is.

Szabályok:

 • A válogatás jelre indul, és amíg borsó vagy lencse található a középső tálon, addig tart.
 • Egy úttal csak egyetlen szem szállítható.
 • A pedagógus a tálnál áll középen, és figyeli a szabályszerű gyűjtést.
 • Aki háromszor megkísérli több szem szállítását egyszerre, ki kell zárni a fordulóból.
 • Aki szándékosan akadályozza az ellenfél játékosait, szintén ki kell zárni.

A játék befejezése, lezárása: Az a csapat nyer, aki hamarabb képes végrehajtani a feladatot.

A teljes írás Az egészségfejlesztés nagykönyve című kiadványunkban olvasható, amelyet az alábbi gombra kattintva megrendelhet:

 

Kiemelt kép forrása: School photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet