Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Végzettség nélküli iskolaelhagyás

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók pedagógiai támogatásához kapcsolódó korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerről és a rendszerbe történő adatszolgáltatás rendjéről szóló tájékoztató értekezleten elhangzott prezentációk:

·         Az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer

·         Lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer – szabályozás

·         A Pedagógiai Oktatási Központok által nyújtható pedagógiai-szakmai támogatások
Az alábbiakban a korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerhez, illetve az Oktatási Hivatal lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó statisztikai adatgyűjtéséhez kapcsolódó szakmai segédanyagok között böngészhetnek. A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszer itt érhető el: https://www.kir.hu/kir2esl
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.) 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

 

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókra vonatkozó online adatgyűjtés adattáblái az alábbi linkeken érhetőek el:

Az online adatgyűjtésre vonatkozó gyakran ismételt kérdések és az azokra adott válaszok innen letölthetőek: ESL gyakran ismételt kérdések (GYIK)

 

 

Forrás: www.oktatas.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet