Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Változik a köznevelési törvény

Új intézményfajtákat, szakgimnáziumokat és új típusú szakközépiskolákat vezetnek be 2016. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény május 27-én elfogadott módosításával. A törvénymódosítással 25 éves korig meghosszabbították a nappali rendszerű iskolai oktatásban való részvétel lehetőségét, egyben lehetővé tették, hogy az első szakképesítést bárki, korra való tekintet nélkül, a felnőttoktatás nappali munkarendje szerinti képzésben szerezze meg.

 

 

A módosítás rögzíti, hogy a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány – iskolatípustól függetlenül – alapfokú iskolai végzettséget tanúsít. Alapfokú iskolai végzettség a Szakképzési Hídprogramban is szerezhető.

 

 

Középfokú iskolai tanulmányok folytatása esetén a sikeresen teljesített kilencedik évfolyam megismétlését az iskola igazgatója a tanuló – kiskorú tanuló esetén a szülő kérésére – legfeljebb egyszer akkor engedélyezheti, ha arra a gimnáziumi oktatásba, az iskolai rendszerű szakképzésbe történő bekapcsolódás, vagy másik szakképesítés megszerzésére irányuló tanulmányok folytatása vagy másik tanulmányi terület választása miatt van szükség.

 

 

Ha a szakközépiskolai vagy szakiskolai alapfeladatot ellátó köznevelési intézmény fenntartói jogának az állami intézményfenntartó központtól a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter számára 2015. július 1-jével történő átadása miatt az állami intézményfenntartó központ fenntartásában maradó köznevelési intézményt át kell szervezni, és emiatt – vagy azért, mert az intézményvezetői megbízás lejár – új megbízás válik szükségessé, az oktatásért felelős miniszter pályázat nélkül adhat legfeljebb egy évre megbízást.

 

 

A módosítás egyszerűsíti a települési önkormányzatoknak a köznevelési intézmények működtetésére, illetve az alól való mentesülésre vonatkozó eljárást azzal, hogy az adatszolgáltatás körét csökkenti.

 

 

Az állami iskolák 1-8. évfolyamain felmenő rendszerben bevezetendő erkölcstan tantárgy elnevezése etika tantárgyra.

 

 

(Forrás: Edupress)

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet