Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Újra pályázható az Ökoiskola Cím

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Földművelésügyi Minisztérium (FM) megbízásából az Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím pályázatot hirdet.

A nyílt pályázaton magyarországi székhelyű, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 7. § (1) bek. b)–j) pontjaiban foglalt nevelési–oktatási intézmények (továbbiakban: Intézmények) számára van lehetőség az Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére.

 

Az EMMI és az FM – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az iskolás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatokra építő, azaz tevékenységorientált környezeti- és fenntarthatóságra, továbbá globális felelősségvállalásra nevelésben részesüljön.

 

A fenntarthatóság elveinek és gyakorlatának, valamint a környezettudatosságnak az iskolákban és kollégiumokban történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az oktatásért és a környezetvédelemért felelős tárcák 2004-ben közösen létrehozták az „Ökoiskola” címet (továbbiakban: Cím), melyet 2005 óta minden évben pályázat útján nyerhetnek el az Intézmények.

 

A Cím azon Intézmények elismerése, amelyek átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként foglalkoznak a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra neveléssel, a környezeti-, és egészségneveléssel, valamint a globális felelősségvállalásra neveléssel is.

 

A Cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének programját követő magyarországi vállaláshoz: ld. Globális Fenntarthatóságra Nevelési Akcióprogram (Global Action Programme on Education for Sustainable Development). A Cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalata alapján történt.

 

Az Értékelő Bizottság a 2017. május 22. éjfélig postára adott pályázatokról 2017. augusztus 31-ig támogatási javaslatot tesz a támogató részére.

Változások!

  • Egyetlen pályázat beadási határidő van az idei évben.
  • A megpályázott Címek – az előző évektől eltérően – nem naptári évre szólnak, hanem tanévre.
  • A 2017-es évben nyertes pályázatot beadó intézmények a 2017/18-as tanévtől 3 tanéven át lesznek jogosultak az elnyert Cím viselésére.
  • Azoknak az intézményeknek, amelyeknek 2017. dec. 31-ig érvényes az Ökoiskola címük, 2018 tavaszán kell ismét pályázniuk (ez esetben a 2017/2018-as tanév második félévére is érvényesnek tekintjük legutóbb elnyert Címüket).

Figyelem!

  • Hiánypótlásra egyszeri alkalommal, az arra történő írásbeli felszólítás átvételét követő öt munkanapon belül van lehetőség!
  • A pályázatot ajánlott küldeményként (lehetőleg tértivevényesen), postai úton kell eljuttatni az alábbi címre: Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.
  • A borítékon kérjük feltüntetni: „Ökoiskola Cím” pályázat 2017. illetve „Örökös Ökoiskola Cím” pályázat 2017.

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetőek az alábbi linkekről:

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet