Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Harmóniában a gyermekek között – éneklő-zenélő nevelők az élményalapú nevelésért

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2019. november
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés - 30 kreditpont

A továbbképzés célja az, hogy a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek segítséget kapjanak a zenei önkibontakozás terén, és hozzájáruljon a zenei önképzésük lehetőségeinek megtapasztalásához. Mindez azzal a szándékkal történik, hogy a jelenlévők a kodályi zenei nevelési elvek mentén egyre tudatosabban viszonyuljanak a korai zenei neveléshez, és váljon igényükké a kisgyermekek minőségi zenei nevelése.
A képzés a résztvevők ének-zene iránti attitűdjének feltárását követően segíteni kívánja a hozott gátlásaik, negatív érzelmeik feloldásában. Egyszerű, jól követhető módszertani repertoár segítségével támogatja helyes hangképzésüket, éneklési készségeiket, zenei hallásukat, alapfokú kottaolvasási képességeiket, a képzéskiírásban megjelölt hangszerek (citera, gitár, furulya, metallofon, xilofon, körtemuzsika, hegedű) bármelyikén történő hangszerjátékukat, illetve zenei kreativitásukat. A képzés során lehetőség nyílik a népi gyermekdalok, ölbéli játékok és mondókák, illetve az azokhoz kapcsolódó mozgásformák, játékok repertoárjának bővítésére, a 0-3 évesek körét érintő zenei nevelés módszertanának felfrissítésére, zenei kezdeményezések tervezésének gyakorlására. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a képzést elvégzők érzékenyebbé váljanak a kisgyermekek zenei megnyilvánulásai iránt.
A továbbképzés változatos módszerekkel, élményszerű oktatásszervezéssel, jó gyakorlatok bemutatásával felkészíti, megalapozza a résztvevők önképzését és igényét a hangszeres továbbfejlődésre, zenei repertoárjuk bővítésére. Az éneklés, a zenélés hozzájárul a nevelő saját, személyes jóllétéhez, kiegyensúlyozottságához is.

A képzési program főbb pontjai:
Elméleti alapozás * Az ének-zenei képességek feltárása, alapozása, a tanulás irányának közös meghatározása * A zeneileg igényes, tudatos nevelővé válás (elmélet és gyakorlat) * Az élmény alapú zenei nevelés elmélete és gyakorlata * Önálló továbbfejlődésre való készség és képesség megalapozása

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet