Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Web 2.0 alkalmazások használata a tanításban

Jelentkezés
Helyszín Igény szerint
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az alábbi résztvevők számára: tanár, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus, tanító

 

Tréner: Bárány Zsolt


 

A továbbképzés célja

web2A részvevők ismerkedjenek meg olyan ingyenesen is hozzáférhető online alkalmazásokkal, melyek a tanítást hatékonyabbá tehetik és alkalmasak projektfeladatok megoldására is.

 

A tanfolyam keretében a résztvevők

 • elsajátíthatják a prezentálás új eszközeinek használatát, felismerhetik az új eszközök jelentőségét és lehetőségeit.
 • tisztázhatják a hatékony prezentáció és előadás sajátosságait
 • megismerhetik a prezentáció új módszereit
 • megismerkedhetnek az online közösségi munka lehetőségeivel
 • megtanulhatják az egyes alkalmazások közötti kapcsolat kiépítésének lehetőségét
 • megérthetik web 2.0 azon sajátosságait, melyek alkalmasak oktatási tudásbázisok kiépítésére
 • alkalmassá vállnak arra, hogy önállóan elkészítsenek, feldolgozzanak egy-egy tananyagot a megismert alkalmazások segítségével
 • tisztázzák azt, hogy miként lehet projektfeladatokat megoldatni a tanulókkal közösen az alkalmazásokon keresztül
 • megismerhetik azokat az elektronikus forrásokat, adatbázisokat, digitális gyűjteményeket melyek az oktató munkát támogathatják, lehetőséget adnak az önálló tanulásra és saját tudásbázis építésére is sarkallnak
 • képessé vállnak online ismeretellenőrző tesztek készítésre

 

A program tartalmának rövid ismertetése

Az internet, az interneten elérhető szolgáltatások ma már a mindennapjaink szerves részét képezik, így az oktatás sem mondhat le a hálózaton elérhető szolgáltatásokról. A program során részvevők megismerkedhetnek azokkal a web 2.0 alkalmazásokkal, melyeket az oktatás folyamán használni tudnak munkájuk hatékonyabbá tételében.

 

A tanfolyam elsősorban az új prezentálási lehetőségekre fókuszál. Igyekszik tisztázni a részvevőkkel az egyes alkalmazások felhasználási ismeretein túl azok használatához szükséges módszertani ismereteket is. A résztvevők elsajátíthatják azokat az ismereteket, melyek lehetővé teszik, hogy tanulóik a tanítás-tanulás folyamatában nem csak passzív részvevők legyenek. A megismerendő alkalmazások lehetővé teszik, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt az oktatás folyamatában, kihasználják a web 2.0 sajátosságait: mint például, a közös tudás, tudásmegosztás, címkézés, saját tudásbázisok építése.


 

A résztvevők értékelése

web2_1A tanúsítvány megszerzésnek feltétele, hogy a résztvevők a tanfolyam végén elkészítsenek egy olyan oktatócsomagot, mely a tanult alkalmazások segítségével dolgoz fel egy tananyagot. Nem szükséges valamennyi tanult alkalmazás felhasználása a tananyagban, ha azt a választott téma nem igényli. Elvárás viszont, hogy az elkészített tananyag különböző részei valamilyen módon egymással kapcsolatban legyenek. A tananyag mellett dokumentálnia kell azt is, hogy az elkészült produktum, milyen céllal, milyen célcsoportnak, milyen források alapján készült.

 

 

A csomagnak tartalmaznia kell egy olyan prezentációt, melyhez a prezi online alkalmazás lehetőségeit maximálisan kihasználta. Ennek megfelelően tartalmaznia kell

 • formázott és a keresőoptimalizálásnak megfelelően stilizált szövegeket, akár egymásba ágyazva is.
 • kép, videó, szimbólum és rajz objektumokat
 • vetítési útvonalat, effektusokat és animációkat
 • saját objektum gyűjteményt

 

A linkmegosztó szolgáltatáson létre kell hozni egy legalább 30 tételből álló gyűjteményt, megfelelően címkézve és leírásokkal ellátva. A gyűjteményt html dokumentum formátumban is elérhetővé kell tenni.

 

 

A további alkalmazások beépítése a tananyagba a választott területnek megfelelően történhet. Elvárás, hogy azok közül legalább 3 megjelenjen a tananyagban.A csomaghoz csatolni kell egy leírást, mely pontosan meghatározza a célcsoport jellemzőit, a tananyag célját, a tananyag készítéséhez felhasznált források listáját, a tananyag fejlesztési lehetőségeit. Az értékelés 2 fokozatú: megfelelt – nem felelt meg. Megfelelt, ha az oktatócsomag elkészült, tartalmazza a fenti elemeket, a tanítási gyakorlatban használható, továbbfejleszthető. Nem felelt meg, ha nem készült el a produktum, vagy hiányos és nem bizonyított a gyakorlati alkalmazhatósága.

 

 

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

 

Ne késlekedjen! Jelentkezzen most 30 kredit pontot adó képzésünkre!

 

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet