Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Tanulás – a világ felfedezése óvodás korban

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2019. április 12., 26. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

Az utóbbi kb. 1,5 évtizedben született új tudományos eredmények, a szakmai szabályozók változásai, az óvodával kapcsolatos szülői elvárások differenciálódása indokolttá teszik az óvodai nevelés módszertani kérdéseinek újragondolását, támogatva ezzel az óvodapedagógusokat szakmai kompetenciájuk erősítésében, módszertani kultúrájuk gazdagításában. Továbbképzési programunk a kora gyermekkori tanuláshoz és az óvodapedagógus tanulástámogató kompetenciáihoz kapcsolódó fontosabb kérdéskörök többszempontú végiggondolásával valamennyi résztvevő számára nyújthat hasznosítható tudást. Programunk 3 fő modulból áll. Az első továbbképzési napon a résztvevők tanulással kapcsolatos tapasztalatainak, élményeinek, előzetes tudásának feltárása, valamint az újabb releváns tudományos eredményeknek a megismerése (kognitív tudományok, fejlődéslélektan), a kettő összekapcsolódásának elősegítése, a közös nyelv kialakításának megalapozása történik interaktív előadás, beszélgetés, csoportos munka formájában. Ezt követi az egyéni munkaformára építkező távoktatási modul, melynek feladata a pedagógusok által használt és/vagy készítendő dokumentumok, valamint az azok értelmezéséhez és elkészítéséhez szükséges elméleti hátterek alaposabb megismerése. A harmadik modul keretében a résztvevő óvodapedagógusok tanulástámogatással kapcsolatos kompetenciáit erősítjük elsősorban a cselekvő-felfedező tanulás és a projektpedagógia módszertanára építkezve, az alkalmazott módszerekkel is mintát nyújtva. Ebben a szakaszban alkalmazott munkaformák és módszerek: plenáris előadás, tematikus csoportos munka, megbeszélés, tervezetkészítés, elemzés, esetelemzés, vita, tapasztalatok megosztása, reflexiók. A tanúsítvány megszerzésének együttes feltétele a kontakt órák legalább 90 %-án való jelenlét, a távoktatási modul feladatainak teljesítése, valamint a továbbképzés befejezését követő 10 napon belül, a megadott kritériumok alapján elkészített, „megfelelt minősítésű” zárómunka, amely választhatóan lehet projektterv vagy komplex tevékenységtervezet vagy egy korábbi, saját projekttervhez vagy komplex tevékenységi tervhez készített önreflexió.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet