Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Sokoldalú készségfejlesztés a német és angol nyelvórákon

Jelentkezés
Helyszín 2020. április 02., 16. + távoktatási modul
Időpont 10.00-18.00
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A továbbképzési program szükségességét indokolja, hogy az idegen nyelvet oktató pedagógusok igénylik a folyamatos megújulást és ismereteik felfrissítését munkájuk során. A képzés alkalmat nyújt arra, hogy a résztvevő pedagógusok színes, kreatív, újszerű ismeretátadással segítsék a diákokat a tananyag-elsajátításban.

A 30 órás, angol és német nyelvet oktató tanárok és tanítók számára készült. A blended formájú kurzus 20 órás jelenléti szakasszal kezdődik, melynek során a résztvevők felfrissítik tanulmányaik és munkájuk során megszerzett tapasztalataikat, ismereteiket.

A négy alapkészséghez köthető kompetenciák fejlesztéséhez az általános módszertani ismeretanyagon túl, a Raabe Klett kiadócsoport nyelvkönyveiből konkrét és gyakorlati példák segítségével bővíthetik tudásukat a kurzus résztvevői. Az iskolai tananyag leckéihez kapcsolható újszerű és modern kiegészítő feladatok rávezetik az oktatókat a tankönyveken túli, online felületek használatára is. Ezáltal állandó figyelmet és tartós motivációt biztosíthatnak diákjaik számára.

A képzés további része (10 óra) rugalmas, saját időbeosztással zajlik, távoktatásos képzés keretein belül. A pedagógiai, módszertani kompetenciák bővítésével párhuzamosan az online módon történő tartalmi feldolgozás által a nyelvoktatók infokommunikációs szakismerete is fejlődik. A képzés ezen szakaszában a résztvevők egyéni ütemben, konzulensi elérhetőséggel és támogatással ismerkedhetnek az online tananyagokkal és applikácók használatával.

A képzés során tesztek kitöltésével és óraterv elkészítésével ellenőrizhető az átadott ismeretanyag. A távoktatási szakasz befejeztével a résztvevők írásbeli reflexióval értékelik a képzés gyakorlati részét. A továbbképzés a reflexiós levél beküldésével és annak értékelésével zárul.
Főbb tematikai egységek:
A továbbképzés jelenléti szakaszában:
* Bevezetés
* Az idegen nyelvi készségterületek ismertetése
* Az írás- és olvasási készségek
* Az idegen nyelvi készségterületek további elemei

A továbbképzés távoktatási szakaszában: * Példafeladatok tanulmányozása
* Digitális tanegységek, eszközök és módszerek rendszerszintű beépítése
* Digitális tartalmak, eszközök, módszerek integrálása a tanulási motiváció fenntartásának érdekében
* Digitális óravázlat / óraterv önálló elkészítése

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet