Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Projektpedagógia a gyakorlatban

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A Nemzeti Alaptanterv konkrét helyeken projektek alkalmását írja elő. Ez adja meg a projektek alkalmazásának lehetőségét tanítási órákon. Alkalmazásának szükségességét több ok indokolja: 1. Az intzémények 10 százalékban maguk határozzák meg pedagógiai programjuk elemeit. 2. Megnőtt a módszertani sokszínűség iránti igény. A gyerekek, tanulók változása miatt megnőtt a nevelés/tanítás gyakorlati orientáltsága iránti igény. 3. Előtérbe kerül a felhasználható tudás, a képességek tudatos fejlesztésére törekvés. 4. Szükséges fejleszteni az ismeretek önálló megszerzésének, az összefüggések önálló felfedezésének, a tanultak kritikai elemzésének és gyakorlati alkalmazásának a képességét. 5. Egyre fontosabbá válik a társas tanulás képességének kialakítása. A pedagógiai projektek lényege a közös produktumok létrehozásában van a problémamegoldás érdekében. 6. A projekt-módszer eszköz a differenciálásra, mert mindenkinek alkalmat biztosít arra, hogy azon a területen kapcsolódjon be a közös feladatba, amelyen a legsikeresebben tud. 7. Új értékelési eszközök, mmódszerek kipróbálására is sor kerülhet. 8. Javulhat tanulási motiváció és a tanulásra fordított idő. A résztvevők megismerkedhetnek a projekt-módszer kialakulásának történetével; megismerkednek e módszer sajátosságaival. Betekinthetnek a tanulókat, mind a tanárokat, óvónőket érintő a projektek tervezése, kivitelezése és az eredmény kiértékelése során keletkeő eredményekkel, konfliktusokkal, szervezeti változás-elemekkel.. Ez ütközhet a tanár-szerep tradicionális felfogásával és gyakorlatával, mert. a projekt pedagógusok és diákok kooperációjában készül a tervezéstől a kivitelezésen át az értékelésig. Ezekhez nyújt segítséget ez a 30 órás tanfolyam. A tanúsítvány kiadásának feltétele: egy szabadon választott témában, akár tanórán egyéb foglalkozáson vagy szabadidős tevékenységben egy projektterv és a lebonyolítás forgatókönyvének összeállítása és a képzés utolsó napján annak a csoport előtti prezentációja, ezen kívül az összóraszám 90 százalékán való részvétel. Az értékelési szempontjai: – megjelenik az, hogy a terv gyakorlati probléma megoldására irányul? – kezelhető egységekre bontott a terv? – megtervezésre került legalább a helyszíne, a munkaformák? – garantált kiscsoportos munkavégzés? – lehetőség van korrekcióra a végrehajtás közben a tapasztalatok alapján? – megtörténik a projekt eredményeinek csoportos megvitatása? – létrejön konkrét produktum? Minősítés: megfelet/nem felet meg

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet