Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Projektpedagógia a gyakorlatban

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A Nemzeti Alaptanterv konkrét helyeken projektek alkalmazását írja elő. Ez adja meg a projektek alkalmazásának lehetőségét tanítási órákon.

 

Alkalmazásának szükségességét több ok indokolja:

 1. Az intézmények 10 százalékban maguk határozzák meg pedagógiai programjuk elemeit.
 2. Megnőtt a módszertani sokszínűség iránti igény. A gyerekek, tanulók személyiségének változása miatt megnőtt a nevelés/tanítás gyakorlati orientáltsága iránti igény.
 3. Előtérbe kerül a felhasználható tudás, a képességek tudatos fejlesztésére törekvés.
 4. Szükséges fejleszteni az ismeretek önálló megszerzésének, az összefüggések önálló felfedezésének, a tanultak kritikai elemzésének és gyakorlati alkalmazásának a képességét.
 5. Egyre fontosabbá válik a társas tanulás képességének kialakítása. A pedagógiai projektek lényege a közös produktumok létrehozásában van a problémamegoldás érdekében.
 6. A projekt-módszer eszköz a differenciálásra, mert mindenkinek alkalmat biztosít arra, hogy azon a területen kapcsolódjon be a közös feladatba, amelyen a legsikeresebben tud.
 7. Új értékelési eszközök, módszerek kipróbálására is sor kerülhet.
 8. Javulhat a tanulási motiváció és a tanulásra fordított idő.

 

A résztvevők megismerkedhetnek a projekt-módszer kialakulásának történetével, sajátosságaival. Betekinthetnek a tanulókat, mind a tanárokat, óvónőket érintő, a projektek tervezése, kivitelezése és az eredmény kiértékelése során keletkező eredményekkel, konfliktusokkal, szervezeti változás-elemekkel.

Ez ütközhet a tanár-szerep tradicionális felfogásával és gyakorlatával, mert a projekt pedagógusok és diákok kooperációjában készül a tervezéstől a kivitelezésen át az értékelésig.

 

Ezekhez nyújt segítséget ez a 30 órás tanfolyam.

A tanúsítvány kiadásának feltétele:

egy szabadon választott témában, akár tanórán egyéb foglalkozáson vagy szabadidős tevékenységben egy projektterv és a lebonyolítás forgatókönyvének összeállítása és a képzés utolsó napján annak a csoport előtti prezentációja, ezen kívül az összóraszám 90 százalékán való részvétel.

 

Az értékelési szempontjai:

 • megjelenik az, hogy a terv gyakorlati probléma megoldására irányul?
 • kezelhető egységekre bontott a terv?
 • megtervezésre került legalább a helyszíne, a munkaformák?
 • garantált kiscsoportos munkavégzés?
 • lehetőség van korrekcióra a végrehajtás közben a tapasztalatok alapján?
 • megtörténik a projekt eredményeinek csoportos megvitatása?
 • létrejön konkrét produktum?

Minősítés: megfelelt/nem felelt meg

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet