Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A pedagógus pálya útvesztőin. Szerepek, stressz-kezelés, problémamegoldás, a pozitív pszichológia szemlélete

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az alábbi résztvevők számára: tanító, tanár, gyógypedagógus, gyermekvédelmi felelős, kollégiumi nevelő

Tréner: Dr. Iliás Lajosné


A továbbképzés célja

A továbbképzés célja a résztvevők önismeretének fejlesztése, valamint szakmai ismereteik bővítése. A pedagógus szerepekkel kapcsolatos szociálpszichológiai ismeretek megszerzése mellett célunk, hogy a résztvevők megismerjék saját szerepük feltérképezésének lehetőségeit, elemzését. A tanfolyamon elméleti és gyakorlati szempontból egyaránt körbejárjuk a stressz fogalmát, s a pedagógusok relaxációs módszerek, problémamegoldó stratégiák, asszertív technikák elsajátításával eszközöket kapnak a mindennapi feszültségekkel való megküzdéshez.

 

A képzés célja még, hogy megismerkedjenek a pozitív pszichológia optimista nézőpontjával, ennek alkalmazásával, vizsgált jelenségeivel és a képzésen átadott ismeretek, kipróbált gyakorlatok új szempontokat kínáljanak iskolai munkájukhoz.


A program tartalmának rövid ismertetése

teacher_stress-738x492Napjaink súlyos kérdése a köznevelés valamennyi szintjén a pedagógusok mentális egészségvédelme, a kiégés, a stressz, az agresszió ellensúlyozása, kivédése és kezelése. A program célkitűzése ezért, hogy segítsen a pedagógusoknak megküzdeni pályájuk kihívásaival. Az elsajátítható eszközök és szemléletmód ötleteket nyújt a diákok feszültségkezelésének támogatásához. Bevezeti a pozitív szemléletet. A képzés első témájaként a szerep, szerepkonfliktus szociálpszichológiai fogalmát mutatja be, a pedagógus szerepre helyezve a hangsúlyt. Az elméleti ismereteknél hangsúlyosabb a témához kapcsolódó önismereti munka. Különböző szerepeinkben eltérő mértékben jelenik meg a stressz. A második nagy tematikai egység, a stressz tárgyalásakor elsősorban a stressz kezelésre helyezzük a hangsúlyt. Megismerkedünk a problémaközpontú és érzelemközpontú megküzdési módokkal. Kipróbáljuk a problémamegoldás logikai lépéseinek alkalmazását, gyakorlatokat végzünk az asszertív kommunikáció fejlesztésére. A stressz testi vonatkozásainak kezelésére több relaxációs módszert is bevezetünk. A harmadik tematikai egységet a pozitív pszichológia szemlélete hatja át, miszerint a jól működő területek vizsgálata éppoly fontos, mint a patológiáé. Ráhangolódunk a pozitív szemléletre, ami az erősségekből, jól működő területekből indul ki. Részletesebben foglalkozunk a kreativitás, az elmélyült alkotás során megélt flow élmény és a tehetség elemzésével, hozzájuk kapcsolódó gyakorlatokkal. Mivel a diákok a tanulást gyakran stresszként élik meg, a programba beépítünk tanulás módszertani gyakorlatokat is. Foglalkozunk a gyakorlati alkalmazhatóság kérdésével.

 

A továbbképzés végére a résztvevő ismerje a szerepekkel, stresszel, stressz kezeléssel, pozitív pszichológiával kapcsolatos elméleti hátteret, tudjon alkalmazni problémamegoldó, relaxációs technikákat, képessé váljék tudatos pozitív gondolkodásmód alkalmazására. Képes legyen a megismert elméleti keretet, pozitív pszichológiai nézőpontot, kipróbált gyakorlatokat beépíteni saját pedagógiai módszerébe.


A résztvevők értékelése

A tanúsítvány kiadásának feltétele a tanfolyami összóraszám 100%-án való aktív részvétel, a portfólió benyújtása és értékelhetősége.

A tanfolyamon elsajátítottak ellenőrzése: portfólió benyújtása a képzés utolsó napját követő 10. munkanapig. A záró portfóliónak tartalmaznia kell a képzés során elkészített vázlatokat, reflexiókat, a csoportmunkák összefoglalását, valamint egy rövid (2-5 oldalas) összegző dolgozatot a tanult módszerek, megismert szemléletmód iskolai alkalmazásáról. Az értékelés szempontja a fent meghatározott tartalmi teljesség, a pozitív pszichológiai nézőpont és a reflektív gondolkodásmód megléte, a formai elemek betartása és a határidő teljesítése. Az értékelés háromfokozatú skálával történik: nem felelt meg – megfelelt – kiválóan megfelelt.

 

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.

 

Ne késlekedjen! Jelentkezzen most 30 kredit pontot adó képzésünkre!

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet