Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Zenei játékok a 3-9 évesek élményalapú, komplex, kreatív fejlesztésének szolgálatában

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2019. április 03., 17. + távoktatási modul
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés_blended

A továbbképzés célja:

 

A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok nyitottabbá váljanak a zenei nevelésben, zeneoktatásban rejlő adaptív szemléletű, fejlesztő játéklehetőségekre, azok egyéb tevékenységbe/tantárgyakba történő integrálhatóságára, és ezzel párhuzamosan megújuljon ének-zene szakmódszertani tudásuk. Cél, hogy a képzésen résztvevők képesek legyenek a Mindenben a zene – a 3-9 évesek élmény- és játékalapú, komplex, kreatív fejlesztésének módszerén alapulóan, önállóan, korszerűen tervezni tevékenységüket, fejlődjenek reflektív képességeik, elköteleződjenek a komplex tanulásszervezés mellett, kreatívan, új, korszerű módszerekből merítve újragondolják pedagógiai koncepciójukat.

 

 

A program tartalmának rövid ismertetése:

 

A Zenei játékok a 3-9 évesek élményalapú, komplex, kreatív fejlesztésének szolgálatában c. blended típusú, 30 órás továbbképzés óvodáskorú vagy kisiskolás korú gyerekek nevelésével, tanításával, fejlesztésével foglalkozó pedagógusok, továbbá felsőfokú végzettséggel rendelkező bármely, a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakemberek számára szeretne két jelenléti és egy távoktatási napon áttekintést adni az ének-zene, dalos játék módszertanának alakulásáról, a korunk kihívásaira választ adó zenei nevelés jelentőségéről, lehetőségeiről.
A kurzus célja, hogy a résztvevők attitűdjéhez, igényeihez, belépő tudásához alkalmazkodva, interaktív, saját élményű tevékenységeken keresztül szemléltesse a zene elemeivel történő játéklehetőségeket, azok egyéb tevékenységekbe/tantárgyakba történő integrálhatóságát. A képzés célja, hogy a résztvevőket támogassa abban, hogy önállóan, korszerűen tervezzék tevékenységüket, fejlődjenek reflektív képességeik, elköteleződjenek a komplex tanulásszervezés mellett, kreatívan, új, korszerű módszerekből merítve frissítsék pedagógiai koncepciójukat.

 

A továbbképzés tartalmi pontjai:

  • Zenei játékok a pedagógia szolgálatában
  • A Mindenben zene program alapvetései, pedagógiai koncepciója
  • A pedagógiai tudatosság célzott fejlesztése
  • Pedagógusi kompetenciafejlesztés támogatott felidézéssel.

 

Előadó: Hegedűsné Tóth Zsuzsanna

 

Hegedűsné Tóth Zsuzsanna 1995 óta foglalkozik óvodás korú gyermekek zenei fejlesztésével. Zeneelmélet, szolfézstanári diplomája mellé megszerezte az óvodapedagógusi diplomát is, hogy a korosztályhoz még inkább hozzá tudja igazítani zenepedagógiai elképzeléseit. Jelenleg az ELTE PPK neveléstudományi doktori iskolájában doktorjelölt.

 

2005 óta oktató az ELTE Tanító- és Óvóképző Karán, 2010 óta tutorálja az óvodapedagógus hallgatókat ének-zenei gyakorlataikon.

 

Disszertációjának központi témája, hogy kutatói tevékenységével hozzájáruljon ahhoz, hogy  (1) a leendő óvodapedagógusok elköteleződjenek az óvodai zenei nevelés mellett, (2) minőségileg megfelelően tervezzék meg és vezessék le az ének-zene tevékenységet óvodai gyakorlatuk során, (3) képesek legyenek az elméleti tudásukat konkrét és sajátos gyakorlattá alakítani, (4) későbbi gyakornoki idejük alatt érdemben alkalmazzák furulyatudásukat, és azt a zenei, módszertani repertoárt, amit a képzés elmélyíteni szándékozik. 2010 óta folyamatosan dolgozik kutatásán, számos nemzetközi és hazai konferencián beszámolt kutatási eredményeiről. Kialakított egy gyakorlatorientáltabb, interaktívabb tanulásszervezési koncepciót, középpontba helyezte a hallgatók meglévő tudását, szükségleteik, szakmai önfejlődési igényük felébresztését, kiaknázását. Oktatói, kutatói munkája mellett továbbra is lelkesen dolgozik kisgyermekek és óvodások között, kiaknázva hangszeres tudását is (hegedű, gitár, citera, furulyák). 2011 tavaszán saját módszerével, a Tesz-vesz muzsikával bekerült a Művészetek Palotájába, ahol azóta megtöbbszörözött számban vezet kreatív zenei fejlesztő programokat mind szülőkkel érkező gyerekeknek, mind óvodai csoportoknak.

 

A Tesz-vesz óvoda program iránti fokozott érdeklődés, és az ELTE TÓK ének-zenei képzés szakmai sokszínűségének fémjelzéseképp  2016-ban a  Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. jóvoltából kiadásra került Mindenben zene címmel a  Tesz-vesz muzsika módszert bemutató könyve. 2018-ban a Raabe Klett Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft.-vel kidolgozta közösen a Zenei játékok a 3-9 évesek élményalapú, komplex, kreatív fejlesztésének szolgálatában címmel egy 30 órás blended képzést, ahol gyakorló óvodapedagógusoknak szeretné korszerű pedagógiai módszereket alkalmazva átadni annak a komplex pedagógiai koncepciónak gazdag gyakorlati repertoárját, játékötleteit, melyek ötletesen emelnek be hétköznapi tárgyakat  az egyszerű zenei tartalmú játékok középpontjába, beépíthetőek az óvodai mindennapokba, különösebb zenei előképzettség nélkül is élményszerű zenei kalandozást nyújtanak nevelőknek és gyermekeknek egyaránt.

 

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet