Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A köznevelés tartalmi és szervezeti változásaival, az iskolarendszer, szakképzés és munkaerő-piac folyamatos átalakulásával jelentősen változnak mind az oktatás és továbbtanulás, mind pedig a munkaerő-piaci érvényesülés feltételei. Minden oktatási intézménynek fel kell készíteni a tanulóit a továbbtanulás, az életpálya-tervezés, az álláskeresés és munkaerő-piaci érvényesülés buktatóival, nehézségeivel való megküzdésre. Ehhez kíván segítséget nyújtani a „Pályaorientáció, életpálya-tervezés módszertana pedagógusoknak” című továbbképzés.

 

A képzés célja egy, az érintett területeken (pályaválasztás, pályaismeret, pályaorientáció, életpálya-tervezés, munkaerő-piaci alapismeretek, önmenedzselés és álláskeresési technikák, munkajogi alapismeretek) átnyúló, egységes elméleti és gyakorlati tudás átadása. Célunk, hogy a résztvevők a jogszabályi, törvényi szabályozás adta kereteknek megfelelően tágabb kontextusban átlássák a pályaorientáció helyét és szerepét, megismerjék a pálya-, és önismeret, valamint a munkaerő-piaci ismeretek alapfogalmait. Fontos cél, hogy ismereteket szerezzenek az életpálya-tervezéssel, életút-tervezéssel kapcsolatos életpálya-menedzsment készségekről, valamint életpálya-tanácsadás beavatkozási pontjairól. További cél, hogy megismerjék a pályainformációs eszközöket és képessé váljanak az elérhető, pályaorientációs és életpálya-tervezési támogató eszközök használatára.

 

 

A 30 órás képzésen közös munkával határozzuk meg a pályaorientáció fogalmát, illetve megismerésre és tisztázásra kerülnek a pályaorientáció témaköréhez kapcsolódó definíciók, fogalmak. Áttekintésre kerülnek a pályaorientációs munkában a lehetséges külső és belső partnerek, a pedagógusok pályaorientációs munkáját segítő szervezetek, intézmények, adatbázisok; valamint a megismerik a modern pályaorientáció kihívásait és az önmenedzselés lehetőségeit. Összeállítjuk a diákok sikeres pályaorientációját megalapozó szükséges tanulói képességek-, készségek-, kompetenciák listáját. Foglalkozunk az életkori különbségekkel és az intézményi képességfejlesztés lehetőségeivel.

 

A továbbképzés értékeléséhez elkészítendő feladat:

Minden résztvevő a pályaorientáció saját intézményben történő sikeres bevezetéséhez és hatékony működtetéséhez projekttervet készít. A foglalkozások kellő és egyenlő arányban tartalmaznak elméleti, valamint gyakorlati részeket. A gyakorlati részekben a résztvevőknek módja nyílik meglévő tapasztalataik hasznosítására, új ismeretekkel való integrálásra és sajátélmény alapú tanulságok levonására mind maguk, mind csoporttársaik számára.

 

A program főbb témái:

  • Bevezetés (ismerkedés, bemutatkozás, elvárások, hozzájárulások, képzési program ismertetése)
  • A pályaorientáció fogalmának meghatározása
  • Az önismeret, az öndefiníció elemei
  • Pályaismereti alapok; életpálya-tervezés
  • Az önmenedzselés, önmenedzselési technikák
  • Munkaerő-piaci alapismeretek
  • A pályaorientációs intézményhálózat, kapcsolatok és partnerek
  • Üzemlátogatás, saját élmény feldolgozása

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzés 90%-án való részvétel, a képzés egyéni és csoportmunkáinak végrehajtása, valamint a projektterv elkészítésének a teljesítése.

 

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet