Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Személyiségfejlesztés a művészet eszközeivel

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2021. november 10-11-12.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A pedagógiai, segítő és fejlesztő munka fontos része a gyermekek, serdülők személyiségfejlesztése, tehetséggondozása. Ahhoz hogy ők eljussanak önmaguk erőforrásaihoz, belső szabadság és játékosság szükséges.

 

Továbbképzésünk olyan könnyen elsajátítható komplex kreatív, művészeti, dramatikus és mozgásos technikákba vezeti be a résztvevőket, melyek kis és nagycsoportban, valamint tantermi – óvodai körülmények között is könnyen alkalmazhatóak. Ezek a változatos technikák, az alkotó gyermek érzelmi állapotára rezonálva, azt visszatükrözve adnak lehetőséget a belső valóság kihelyezésére, bármely alkotásba való átfordítására. Ha van tér és lehetőség a fantázia, játékok és alkotás megjelenésére, csökken a feszültség, növekszik az én-hatékonyság érzése, kialakul egy optimistább, élet igenlő beállítódás.

 

Pedagógusok módszertani eszköztárának bővítésével képzésünk lehetőséget nyújt a tehetség felismerésére, kibontakoztatására, fejlesztésére, illetve az egyes művészeti ágak segítő-terápiás, valamit önismereti alkalmazására is. Rávilágít a pedagógus lehetőségeire, kereteire, határaira, új utakat, innovatív lehetőségeket mutat a személyiségfejlesztés, közösségformálás, stresszoldás, indulatkezelés terén.

 

 

A program tematikai egységei:

 1. a program ismertetése, célok, ütemterv, tematika, módszerek felvázolása. Elvárásrendszer ismertetése, téma iránt érzékenyítés
 2. művészet és önkifejezés ~ Esztétikai reakció – képzelet – kreativitás – tehetség
 3. művészetterápiák, dráma – és bábterápia
 4. komplex művészetterápiás módszerek használata napjainkban, új kutatások, irányzatok
 5. esettanulmányok a személyiségfejlesztésben, lezárult- utánkövetett projektek
 6. összegzés: tehetséggondozás, közösségformálás, énerősítés

 

Az egyes tematikai egységek feldolgozásakor a jellemző módszerek és munkaformák a következők:

 • prezentációval kísért előadás, kiscsoportos műhelymunka (ötletelés, miniprezentációk);
 • nagycsoportos megbeszélések, önálló és csoportos alkotás, a művészetterápiás módszerek kipróbálása egyéni vagy csoportmunkában: képzőművészet-, zene-, mozgás és táncterápia, drámajáték elemeinek saját élményű kipróbálása

A képzésen a gyakorlat és az elmélet aránya 60-40%.

 

A Tanúsítvány kiadásának feltétele:

 • a továbbképzés összóraszámának 90%-án való részvétel
 • a záró dolgozat mindkét részének sikeres,minimum 80 %-os eredménnyel történő teljesítése. A dolgozat második részének terjedelme kérdésenként minimum 500 karakter legyen
 • a számonkérés beadásának határideje a képzést követő 14 napon belül

 

Tréner:

Pócza Lilla művészetterapeuta, grafikus - iparművész.

Pócza Lilla, művészetterapeuta, grafikus – iparművész

Diplomáit a Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung, (Linz), a Magyar Iparművészeti Egyetem (MOME), valamint a Pécsi Tudományegyetem – ÁOK – MK -Művészetterapeuta szakirányán szerezte.

2009-óta vezet  – képző-művészetterápiás csoportokat: magatartászavarral,  tanulási nehézséggel küzdő, aspergerrel, szorongásos tünetekkel valamint szelektív mutizmussal diagnosztizált gyermekeknek. Speciális csoportokat tart többedmagával, melyeknél a képző-művészetterápiás eszközöket a gyermekpszichodráma elemeivel kombinálják.

Továbbá sikeresen vezet szülő – gyermek  művészetterápiás csoportokat, serdülő valamint felnőtt önismereti képző-művészetterápiás csoportokat, kreativitás-fejlesztési programokban, művészeti projektekben vesz részt. Célja, hogy a gyerekekkel rengeteg képzőművészeti technikát megismertetve az alkotás nyújtotta szabadsággal felvértezve fejezhessék ki önmagukat.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet