Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Mentorálással a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyás ellen a nevelési-oktatási intézményekben

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Hazánk és az Európai Unió oktatáspolitikája az iskolai lemorzsolódás jelenségével kiemelten foglakozik. A nemzetközi gyakorlatban az Early School Leaving kifejezést használják, amely korai, végzettség nélküli iskolaelhagyást jelöl. Az Európa 2020 stratégia célként jelölte meg, hogy uniós átlagban 10% alá csökkenti a végzettség nélküli iskolaelhagyók számát. Ennek a teljesítését, hazánk is vállalta. A végzettség, szakképzettség hiánya együtt jár a korai munkanélküliséggel, amely kockázati tényező az egyén és a társadalom számára, hiszen további társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását eredményezi. A korai iskolaelhagyás szempontjából, az alacsony társadalmi-gazdasági státuszú csoportok gyermekei a veszélyeztetettek elsősorban. Különösen magas a roma fiatalok korai iskolaelhagyása, ezért az ő foglakoztatási kilátásaik lényegesen rosszabbak az átlagnál. Így szükségessé váltak azok a célzott segítésnyújtások, amelyekkel a fenti jelenség megelőzhető, csökkenthető. Az iskolai életben alkalmazható tudatos, hatékony pedagógiai tevékenységet a nevelő-oktató munkában résztvevő szakemberek tudása alapozhatja meg.

A képzés során a kollégák megismerik a társadalmi egyenlőtlenségek kialakulását, dimenzióit, a korai iskolaelhagyás okait, figyelmeztető jeleit, a beavatkozás lehetőségeit, a mentorálás célját, módszertanát, a mentor feladatait.
A képzés során alkalmazott saját élményű gyakorlatok elősegítik a résztvevők attitűdjének formálását, befogadó szemléletük fejlődését.

Célunk, hogy a továbbképzés résztvevői, olyan tudásra tegyenek szert, mellyel szakszerűen tudják segíteni mentorált tanítványaikat. A továbbképzés tematikájának összeállításakor ügyeltünk arra, hogy az elméleti órákon túl, a gyakorlati megvalósítás hangsúlyos szerepet kapjon. Így az elméleti és gyakorlati óraszámok megoszlása: 30 % elmélet, 70 % gyakorlat. A képzés során alkalmazott módszerek: gondolattérkép, drámapedagógiai gyakorlatok, kooperatív technikák, öndifferenciálás, projektmódszer- nemcsak a mentorálás folyamatában, hanem a tanórai, illetve a tanórán kivüli pedagógiai munkában is, eredményesen alkalmazhatók. Az előadások építenek a résztvevők aktivitására, kérdéseikre, egyéni tapasztalataik megosztására.

A tanúsítvány kiadásának feltétele: az órák minimum 90%-án való aktív részvétel, valamint egy portfólió elkészítése és elküldése a továbbképzés zárónapját követő 8 munkanapon belül, elektronikus formában. A zárómunka terjedelme minimum 6 oldal. A dokumentumgyűjteménynek tartalmaznia kell egy gondolattérképet a korai, végzettség nélküli iskolaelhagyásról, egy bemutatást, hogy miként jelenik meg az intézményi dokumentációban az ESL-a elleni szakmai segítségnyújtás, valamit egy egyéni mentorálási tervet az elkészítő szakmai kompetenciájába tartozó területre. Az értékelés szempontjai: a továbbképzésen tanultak alkalmazása, az egyéni mentorálási terv módszertani megfelelősége, megvalósíthatósága, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevétele.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet