Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Mozgásos kompetenciák fejlesztése az óvodában

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2020. október 26., 27., 28.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

A továbbképzés elméleti és gyakorlati tananyaga segítséget ad az óvodapedagógusok számra olyan ismeretek és jártasságok elsajátítására, melyekkel képessé válnak korszerű, élményt nyújtó, fejlődésorientált mozgásos foglalkozások megtartására.

 

A képzés rávilágít a hagyományos módszertan, illetve a dinamikus rendszerelmélet új irányvonala közötti különbségekre, hangsúlyozva és bizonyítva a dinamikus rendszerelmélet hatékonyabb fejlesztési lehetőségeit a gyermekek testi-lelki, szellemi egészségének területén. A tanfolyam során megvalósul a direkt, és indirekt nevelési technikák bemutatása. E technikák lehetőséget adnak a pedagógusok számára, hogy a gyakorlatban is megvalósíthassák a felfedezéses, aktivitáson alapuló, kreatív, egyben örömszerző tanulás folyamatát, ami pozitív belső motivációt teremt az új ismeretek elsajátítására.

 

A tematikában hangsúlyos részt kap a játékokon keresztül történő mozgásos kompetenciák fejlesztése. Fontos szerepet kap a pozitív tanulási környezet kialakítása is, amivel könnyebb kialakítani a gyerekek biztonságérzetét, viselkedési normáit, a társak elfogadását, valamint a mozgáshoz való belső, lelki kötődést. Mindezek mellett megjelenik a pozitív gondolkodást és szorgalmat ösztönző korszerű értékelés ismertetése, mely a helyes önértékelés, illetve egészséges önbizalom fejlesztését szolgálja.

 

 

A cél érdekében a továbbképzés az alábbi témaköröket dolgozza fel:

  • A testmozgás hatása a testi-lelki, szellemi egészség területeire
  • Az élményadó, fejlődésközpontú mozgásoktatás elméleti alapjai
  • Mozgásformák és alkalmazott mozgáskészségek
  • Nevelési módszerek, technikák elméletben és gyakorlatban
  • A mozgásos játékok felosztása, szerepe, és gyakorlati jelentősége az óvodai sportfoglalkozásokon
  • A pozitív tanulási környezet kialakításának elméleti alapjai

 

Az egyes tematikai egységek feldolgozása az előadás, a beszélgetés, a vita és a kiscsoportos feladattervezés és -feldolgozás módszereinek alkalmazásával történik. A képzés célja, hogy az óvodapedagógusok ismereteket, jártasságokat és készségeket szerezzenek a mozgásos kompetenciák fejlesztésében, igazodva az óvodás gyerekek eltérő fejlődési üteméhez. Tudjanak olyan pozitív tanulási környezetet kialakítani a gyerekek számára, melyben a mozgáson, játékon keresztül történő nevelés élményét, biztonságot, fejlődést eredményez a testi, lelki, szellemi egészségük területén.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

a továbbképzés időtartamának minimum 90%-án való tevékeny részvétel és a sikeres (legalább 61%-os) záró teszt megírása.

 

Célcsoport:

Óvodapedagógusok

 

Előadó:

Helm Tamás, tanár, edző.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet