Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei

Érdeklődöm
Helyszín távoktatás
Időpont igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa

A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei című 30 órás, távoktatási pedagógus-továbbképzési program – alapszintű informatikai jártassággal rendelkező – tanítók, tanárok és egyéb pedagógus végzettségűek, valamint felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak számára készült.

 

A képzés célja, hogy a pedagógusok ismerjék meg és használják azokat a technikákat, amelyek a tanulás szervezésének szolgálatába állíthatók és a tanulók számára az önálló tanulást és a gondolkodási képességek fejlődését/fejlesztését teszik lehetővé. Az iskolának gondot kell fordítania a tartós, sokféle szituációban alkalmazható tudás megszerzésének folyamatára, a motiválásra, az önálló tanulásra, a tanulási és gondolkodási képességek fejlődésének/fejlesztésének elősegítésére.

 

A képzés résztvevői átfogó elméleti és gyakorlati ismereteket szerezhetnek a tanulási motiváció fejlesztéséről saját élményű gyakorlatokon keresztül. Megismerhetik, hogy a kreatív klíma, a 21. században fontos készségek hogyan segíthetik elő az iskolához való pozitív viszonyulást és a tanulási motivációt. Annak érdekében, hogy a diákok optimális tanulási eredményt és teljesítményt érjenek el, a hallgatók megismerkedhetnek különböző motiválási stratégiákkal, a tanulás tanítását támogató módszerekkel. A szakmai kompetenciájuk körébe tartozó mérőeszközök alkalmazása segítséget nyújt a tananyag feladataihoz kapcsolódó, motiváló kiegészítő anyagok, feladatok összeállítására. A résztvevők az online tananyagkezelő felületen keresztül férnek hozzá a távoktatási programcsomaghoz, amelyet a keretidőn belül egyéni munkaformában, egyéni ütemezéssel dolgoznak fel.

 

Főbb témakörök:

  • Bevezetés: Az e-learning tanulási környezete
  • Az iskolai motiváció
  • Célok és motiváció
  • Tanulás és teljesítmény
  • A motiváció fenntartása – tanulásszervezéssel
  • Motivációs módszerek, eszközök, stratégiák és azok alkalmazási módjai

 

A távoktatási tananyagcsomag tartalmaz önállóan elolvasandó és egyénileg feldolgozandó tartalmakat, videókat, jó gyakorlatokat, kérdőíveket, tesztek, továbbá a tananyagegységeket (modulokat) lezáró, (ön)ellenőrző, beküldendő feladatokat. Az egyéni feldolgozást konzulens segíti a távoktatási chat-felületen, ám a képzés ideje alatt egy alkalommal van lehetőség szóbeli konzultációra skype-on keresztül.

Érdeklődés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet