Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

Mentálhigiéniés szemléletmód és technikák a pedagógusok személyiségének formálásában, kompetenciáik érvényesítésében

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2019. november 14.,15.,16.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus továbbképzés

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.

 

Célunk olyan mentálhigiénés ismeretek nyújtása és a meglévők olyanformán történő bővítése, amelyek formálják a résztvevők szemléletmódját és személyiségét. A program elősegíti, hogy a pedagógus kellő szakmai önismeret birtokában egységben lássa és kezelje a gyerek és családjának problémáit, illetve életvezetésének nehézségeit kompetenciahatárainak betartásával. A tanfolyam célja továbbá, hogy a résztvevők jártasságok szerezzenek a konfliktuskezelésben és az esetmegbeszélés irányításában, valamint saját lelki egészségük megőrzésében.

 

A programnak 4 tematikai egysége van:

  • Az első egységben a résztvevők ismereteit kiegészítjük, illetve elmélyítjük a mentálhigiéné céljáról, feladatairól, illetve a pedagógus szerepéről a gyermek és családja egészséges életmódjának, életvitelének támogatásában. Az előadásokhoz kapcsolódóan lehetőség van kérdezésre, illetve a köznevelési intézményekben előforduló problémák felvetésére, rendszerbe foglalására.
  • A második egységben a résztvevők szakmai önismerete, a gyermek és környezetének megismerési lehetőségei szerepelnek. A módszert és munkaformákat tekintve előadás, vita, játék segíti az ismeretek alkalmazását.
  • A következő egységben a konfliktus kezelésének stratégiai, új lehetőségei kerülnek feldolgozásra előadás és helyzetgyakorlatok formájában.
  • A befejező tartalmi egységben előadás hangzik el a pedagógushivatás pszichés hatásairól, nevezetesen a kiégésről, annak megelőzéséről. A résztvevők elsajátítják azokat a technikákat, amelyek segítik szakmai kompetenciájuk érvényesítését és formálhatják személyiségüket.

 

Célcsoport:

Óvodavezetők, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, pszichológusok, könyvtárosok, pedagógusok

 

Tréner: Kissné Dr. Korbuly Katalin Kissné Dr. Korbuly Katalin tanár, pedagógiai előadó.

Tanár, pedagógiai előadó

Felnőttképzési gyakorlatot a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és  Felnőttképzési Karon szerzett a pedagógusjelöltek oktatásában valamint a már diplomával rendelkező tanárok, tanítók, óvodapedagógusok. szociálpedagógusok továbbképzésében.

 

Szakterületei: mentálhigiéné-konfliktuskezelés, gyermekvédelem-családgondozás, valamint az óvodai környezeti nevelés.

 

Az előadások tartalmában és a tréningek vezetésében  kamatoztatja szakképzettségeit: tanár, pedagógiai előadó, óvodapedagógus, mentálhigiénés szakember.

 

Több évtizedes főiskolai oktatási gyakorlatát, módszertani kultúráját nemzetközi tanulmányutakon szerzett ismeretekkel is kiegészítette. (Hollandia, Németország, Finnország, Szerbia, Ukrajna Lengyelország Észtország Ausztria.)

 

2011 óta a RAABE szervezésében számos konferencián adott elő és tartott iskolákban, óvodákban nevelőtestületeknek szakmai előadásokat.

 

Az ország csaknem minden régiójában vezette az alábbi 30 órás akkreditált tanfolyamokat:

  • Új törekvések a pedagógus gyermek- és ifjúságvédelmi valamint a családtámogatási feladatainak ellátásában
  • Korszerű személet az óvodai környezeti nevelésben
  • A mentálhigiénés szemléletmód és technikák érvényesítése a pedagógus kompetenciájában

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet