Termék Kategóriák
0 termék - Ft

A 6-16 éves korosztály lokális és globális környezeti nevelése

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Tanítványaink jövője szempontjából a globális környezet állapota sorskérdés. A gyermekek lokális környezethez és belső környezethez való viszonyulása saját testi-lelki egészségüknek is záloga. A környezeti neveléssel foglalkozó pedagógusok felelőssége az, hogy felkészültek legyenek a diákok környezettudatának erősítésére. Jelen pedagógus-továbbképzés ebben a komplex és holisztikus rendszerben segít eligazodni és módszert mutatni a környezeti nevelésért elhivatott kollégáknak.

 

A továbbképzés célja az, hogy felkészítse a pedagógustársadalom képviselőit a 21. század első negyedében elvárható környezeti nevelésre a korszerű környezeti nevelés folyamatában jól alkalmazható elméleti ismeretek, gyakorlati módszerek, munkaformák és eszközök megismertetésével.

 

Célunk, hogy a képzésen résztvevő pedagógusok

 • bővítsék szaktudományos és szaktárgyi tudásukat, tudják értelmezni a globális környezeti jelenségek természet- és társadalomtudományos összefüggéseit;
 • koherens és konzekvens módon használják a tanult fogalomstruktúrát; – értsék a lokális környezetvédelem pedagógiai jelentőségét;
 • munkájukban alkalmazzák az új környezetpszichológiai módszereket, tudományos eredményeket;
 • tudatosodjon, és a gyakorlati munkában érvényesüljön a környezettudatosság interdiszciplináris, és holisztikus jellege, tudatosan tervezzék a tanóra céljainak megfelelő játékokat;
 • legyenek képesek kritikai gondolkodásra, és annak tanítására az áltudományos, vagy valótlan környezeti hírekre vonatkoztatva;
 • a környezeti nevelésben többféle módszertani megoldásban gondolkodjanak, szélesedjen az ismert tanítási praktikák köre;
 • ismerjék meg, életszerűen és hatékonyan alkalmazzák a különböző típusú készségfejlesztő játékokat és IKT alkalmazásokat;
 • bővüljön ismeretük a korszerű szakirodalom terén.

 

A tematikai egységek, módszerek, munkaformák rövid összefoglalása:

 1. A továbbképzés témájára való ráhangolás (frontális megbeszélés, filmrészlet megtekintése, motivációs üzenet)
 2. Háttérfogalmak (ismeretközlés, kiscsoportos munka, egyéni munka)
 3. Globális környezet, globális kérdések (interaktív előadás, szituációs játék)
 4. A környezeti nevelés elve és gyakorlata (nagycsoportos megbeszélés, előadás)
 5. A lokális környezet. A tanösvény és a sétaút; elmélet és gyakorlat (előadás prezentációval, csoportos/egyéni munka: sétaút)
 6. Kritikai gondolkozás környezeti kérdésekről. Az áltudományosság, az álhírek (előadás, csoportmunka: hír kritikai értelmezése)
 7. Mentális környezeti nevelés (előadás prezentációval, rajzelemzés)
 8. A környezeti nevelésre alkalmas játékok bemutatása (bemutatás, oktatójátékok kipróbálása)
 9. A holisztikus, interdiszciplináris szemlélet. Saját használatú tankönyv környezettudatot formáló részeinek áttekintése, környezeti kérdések megjelenése a művészetben (egyéni, kiscsoportos munka)
 10. Kurzus zárása A képzés specialitása: a résztvevők sétaállomást készítenek az intézmény környékén.

 

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet