Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Minden jó forrása a játék – A játék, mint a kompetenciafejlesztés eszköze a német idegennyelv-oktatásban

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

A programban résztvevő pedagógusok a „learning by doing” elvet követve, elsősorban műhelymunkák során gyakorlatorientáltan olyan a nyelvórákon használható játékos tevékenységeket ismernek meg és próbálnak ki, melyek hozzájárulnak az általános iskolás tanulók idegen nyelvi és szociális kompetenciájának a fejlesztéséhez.

 

A képzés során a résztvevők az interaktív előadásokon keresztül megismerik azokat a szempontokat, melyeket a tervezésnél, a kivitelezésnél és az értékelésnél figyelembe kell venniük, ha a nyelvórán a céloknak és a tanulók életkori és nyelvi sajátosságainak megfelelően, eredményesen és tudatosan szeretnének játékos tevékenységeket alkalmazni.

 

A résztvevők a témával kapcsolatos célnyelvi szakirodalmi szemelvények segítségével bővítik szaktárgyi tudásukat, és továbbfejlesztik szakszókincsüket, idegen nyelvi kompetenciájukat, pedagógiai kommunikációjukat. A program végén személyes tapasztalatot szereznek az e-portfólióról, mint alternatív értékelési módszerről.

 

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők

  • bővítsék szaktudományos és szaktárgyi tudásukat
  • fejlesszék idegen nyelvi kompetenciájukat és pedagógiai kommunikációjukat
  • munkájukban új módszereket, tudományos eredményeket alkalmazzanak
  • különböző típusú készségfejlesztő kommunikatív és nyelvi játékokat ismerjenek meg, azokat kritikusan elemezzék, értékeljék, a konkrét céloknak megfelelően válasszák ki és használják
  • tudatosan tervezzék a tanóra céljainak megfelelő játékokat
  • többféle módszertani megoldásban gondolkodjanak
  • legyenek képesek az önreflexióra, az óra eredményessége függvényében terveik felülvizsgálatára
  • együttműködést támogató, motiváló módszereket alkalmazzanak
  • visszajelzései, értékelései világosak, egyértelműek, tárgyszerűek legyenek, a tanulók fejlődését segítsék
  • élő szakmai kapcsolatrendszert alakítsanak ki az intézményen kívül is.

 

Trainer:

Sárvári Tünde, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógiai Kar Gyakorlóiskolájának némettanára és igazgatóhelyettese, emellett módszertant tanít a JGYPK Német Nemzetiségi Tanszékén és tanártovábbképzéseket tart, a Német Tanári Kincsestár szerzője, a Wir és a Hallo Anna című tankönyvcsaládok magyar adaptációjának elkészítője

 

Célcsoport:

német nyelvtanárok

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet