Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Irány a suli! – Az óvoda-iskola átmenet főbb kérdéskörei

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az óvoda-iskola átmenet kérdésköre az óvodai nevelés egyik kiemelten fontos területe. Régóta ismert, hogy az iskolakészültség, az iskolai tanulásra való alkalmasság a gyermekek jelentős hányadánál nem éri el a sikeres, örömet okozó tanuláshoz elégséges alapot jelentő szintet. A kezdeti nehézségek hatása hosszú távra szól: jelentős mértékben csökkenhet a tanulási motiváció, a motivációhiány pedig gátja a későbbi felzárkózásnak is. Az utóbbi évek kutatási eredményei és az ezekre építkező módszertani elképzelések hozzásegítik a köznevelési rendszerben dolgozó szakembereket az óvoda-iskola átmenet főbb kérdésköreinek korszerű szemlélettel történő újragondolásához, módszertani kultúrájuk megújításához. Ennek fontosságát a jogszabályi környezet változásai is indokolják. Programunk 3 fő modulból áll. Az első napon a résztvevők a kora gyermekkori tanulással kapcsolatos releváns tudományos eredményekből kiindulva közelítenek az iskolakészültség értelmezéséhez, a helyzetben érintettek szemszögéből való végiggondolásához, a gyermek fejlődésének diagnosztikus nyomon követésére alkalmas eszközök rendszerező elemzéséhez, a szülői kompetencia alakulását befolyásoló tényezők számbavételéhez. Ezt követi az egyéni munkaformára építkező távoktatási modul, melynek témája az iskolakészültségről való döntés jogszabályi kereteinek és szakmai elveinek a saját gyakorlat szempontjából történő végiggondolása a szakirodalomelemzés és a dokumentumelemzés módszerével.A továbbképzés 3. napján a fejlődés értékelése és támogatása, valamint a szülői kompetencia erősítése állnak a középpontban. Az első és harmadik képzési napon az egyes témakörök feldolgozása frontális interaktív előadások, a hozzájuk kapcsolódó ugyancsak frontális tematikus csoportos beszélgetések, valamint a kiscsoportos feladatmegoldások keretében történik.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet