Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Oktatásban alkalmazható digitális tartalmak használata a tanulói alapkészségek, kompetenciák fejlesztése céljából

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az IKT eszközök széles köre elérhető az oktatási intézményekben. Azért, hogy azokat a pedagógusok bevonják az oktató-nevelő munkájukba, elengedhetetlen, hogy ismerjék azok használati lehetőségeit és alkalmazásukkal legyenek képesek hatékonyabbá tenni a tanulás-tanítás folyamatát. Szükséges tehát, hogy a pedagógusok megfelelő digitális szakmai alapkompetenciával is rendelkezzenek.

 

A továbbképzés kisebb részben elméleti, nagyobb részben gyakorlati órákból áll. A résztvevők elméleti ismereteket szereznek a digitális tartalmak jogszerű felhasználásáról.
Gyakorlatban megtanulják alkalmazni az elméleti ismereteket, gyakorlati feladatokon keresztül megismerik a számukra legrelevánsabb információ megtalálását az interneten. Fokozatosan nehezedő, egyre összetettebb oktatási tartalmú honlapokkal ismerkednek. Elsajátítják, hogyan tudnak kész feladatokat, feladatlapokat integrálni saját környezetükbe, és átalakítani azokat, vagy azokhoz hasonló teljesen új interaktív tananyagot fejleszteni. Megismerkednek az interaktív feladatok megosztási lehetőségeivel is.

 

A program során a következő tematikai egységeket – frontális előadással, csoportos, illetve egyéni gyakorlás tanári segítséggel – dolgozzák fel a résztvevők:

  1. Bevezetés;
  2. IKT eszközök a pedagógiában;
  3. Keresés a Google-el, Google gyűjtemények;
  4. Google alkalmazások átfogó használata;
  5. IKT alapú oktatást támogató alkalmazások és tartalmak;
  6. IKT alapú alkalmazások és oktatási tartalmak;
  7. Digitális tananyag beépítése a kompetenciaalapú oktatási folyamatba az egyes kompetenciaterületeken;
  8. Foglalkozástervezet készítése, összegzés.

 

A tanúsítvány kiadásának feltételei:

A képzés elvégzéséről megfelelt minősítésű záródolgozat és legalább 90%-os részvétel esetén a tanúsítvány kiállítható. A záródolgozat egy óraterv elkészítése és benyújtása határidőre. Értékelése szakmai és formai szempontok alapján történik, szummatív értékeléssel. Az értékelési szempontok az óraterv felépítésére és a – továbbképzés során – ismertetett, IKT-alapú oktatást támogató alkalmazások beépítésére vonatkoznak.

Tréner:

Szondy Zsolt, informatika tanár, tréner, mentor

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet