Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Digitális eszközök alkalmazásának lehetőségei a kisgyermekkori nevelésben

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont 2020. április 23.,24.,25.
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Az elmúlt évtizedekben a különféle infokommunikációs technológiák mindennapos eszközeinkké váltak. A tapasztalatok szerint az IKT által kínált lehetőségek kiaknázása egyre sokoldalúbb a pedagógia területén is. A modern pedagógiának arra kell törekednie, hogy a hagyományos értékeket a technika vívmányaival integrálja. A gyakorlati orientáltságú, frontális-, egyéni-, páros- és csoportmunkát is ötvöző képzés az IKT által nyújtott lehetőségeket kifejezetten a kisgyermekekkel foglalkozó szakemberek számára, a mindennapi munkájukhoz igazodva ismerteti meg. Az ún. digitális kompetencia, mely a nyolc kulcskompetencia egyike, nélkülözhetetlen a tanuláshoz, a munkavégzéshez és az aktív társadalmi szerepvállaláshoz. Ezért lényeges, hogy az óvodapedagógusok és a kisgyermekekkel foglalkozó más szakemberek elmélyítsék és naprakésszé tegyék az IKT-val kapcsolatos ismereteiket. A továbbképzés során a résztvevők elsajátítják az IKT alkalmazási lehetőségeit a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. Megtanulják az IKT-eszközökkel segített foglalkozások tervezését, az ezekhez kapcsolódó foglalkozásvázlatok, tematikus tervek készítését. Megismerik a korosztályspecifikus IKT-eszközöket és az azokon futtatható képességfejlesztő applikációkat. Képessé válnak a Web 2.0. típusú eszközök használatára, dokumentumok, képek, prezentációk szerkesztésére, melyeket felkészülésükhöz is alkalmazhatnak. A tartalom feldolgozása során a résztvevők az alábbi fő tematikai egységeket dolgozzák föl csoportmunkával, frontális előadással, egyéni- és páros munkával: 1. Bevezetés; 2. IKT, mint az adminisztráció eszköze; 3.Szerzői jogi kérdések; 4. IKT, mint a pedagógusi felkészülés eszköze; 5. Prezentációkészítés; 6. Képességfejlesztő szoftverek és applikációk; 7. Web 2.0 alkalmazások az oktatásban; 8. Foglalkozástervezet készítése, összegzés A záró ellenőrzéssel szemben támasztott követelmények: A tanfolyam során elsajátított ismeretek felhasználásával egy IKT-val támogatott foglalkozásterv elkészítése és megosztása határidőre az oktatóval. A vizsgamunka értékelése szakmai és formai szempontok alapján történik, szummatív értékeléssel. Minimális terjedelme: 3000 karakter, maximális korlátozás nincsen. A feladat leadási határideje a képzés utolsó napját követő maximum 14 napon belül. A tanúsítvány kiadásának feltételei: A fenti szempontoknak megfelelő vizsgamunka határidőre történő megosztása az oktatóval. A vizsgamunka “megfelelt” minősítése. A tanfolyamon legalább 90%-os részvétel.

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet