Termék Kategóriák
0 termék - 0 Ft

A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE MÁR MOST VAN! – Minőségi változás a gondozónői szerepkörtől a kisgyermeknevelői, pedagógusi szerepkörig

Jelentkezés
Helyszín Budapest
Időpont Igény szerint
Részvételi díj 55000 Ft
Képzés típusa Minősített szociális továbbképzés - 30 kreditpont

Csoportos árkedvezmény, már 2 főtől: 44.900 Ft / fő

 

BOLCS-a-jovo-bolcsodeje

Az utóbbi években a kisgyermeknevelő-képzésben és a családok igényében olyan nagymérvű változások következtek be, melyekre úgy érezzük, egy továbbképzés keretén belül reagálni szükséges. A gyermekgondozóból kisgyermeknevelővé vált személy nemcsak névbeli változást kell hogy jelentsen, hanem egyfajta szakmai megújulást is magával kell hogy hozzon.

 

A bölcsődéknek mindig arra kell reagálnia, amit a társadalmi igények diktálnak. Felkészültnek kell lenni, éppúgy a kisebb gyermekek gondozására, mint a nagyobb gyermekek nevelésére, az eltérő fejlődésütemű gyermekek integrálására. A bölcsődei rendszer, mint legtöbb szabályozott rendszer, nem tud eléggé rugalmasan reagálni az éppen aktuális elvárásokra. Ez vonatkozhat a bölcsődei struktúrára, az egyes szervezetekre éppúgy, mint a kisgyermeknevelő személyére.

 

A továbbképzésünkön összehasonlítunk hazai és a külföldi mintákat, jó gyakorlatokat. Segítséget nyújtunk abban, hogy a fenntartói, szülői és a vezetői oldalról érkező kihívásokra adekvát személyiségbeli és a képesítési változásokkal legyen képes reagálni a résztvevő.

 

Sokszor tapasztalható, hogy bölcsődéskorban a természetes fejlődési ütem az egészséges gyermekek esetében is többször visszaesésekkel, megtorpanásokkal megy végbe. Ehhez szükséges a kisgyermeknevelő oldaláról olyan képzettség és rálátás, amelynek birtokában mindezt nemcsak észreveszi, a legtöbbet tudja tenni a gyermekek egyéniségének fejlesztése és kibontakoztatása érdekében.

 

A továbbképzési program főbb pontjai:

 • A kisgyermekellátás fejlődésének íve a kezdetektől napjainkig a gondozás-nevelés tükrében
 • A mai magyar kisgyermekellátás jellemzői
 • Női szerepek, családi életciklusok
 • Kitekintés a környező országok kisgyermeknevelésére; igénybevétel, módszerek alkalmazása
 • Hazai és külföldi minták összehasonlítása, jó gyakorlatok értelmezése, a hazai gyakorlatban történő bevezetés lehetőségei
 • Kihívások és elvárások rendszere. Stabilitás és változás
 • Személyiségtípusok és szakmai szerepkörök
 • A bölcsődei munka etikai elemei
 • Szakmai portfóliókészítés menete
 • Én-erők feltárása, érzelmi források, mozgósítható energiatartalékok
 • A gondozott gyermekek fejlődése a mai kor tükrében; fejlődés, fejlődésbeli elmaradások, fejlődés támogatása
 • Gondozónőből kisgyermeknevelővé válás
 • A sikeres bölcsőde „titka”

Jelentkezés

Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket*

Hozzájárulok, a személyes adataim kezeléséhez, elfogadom és egyetértek az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban leírtakkal.

*: Kötelező a kitöltés!
**: Tanúsítványhoz kötelező a kitöltés!

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet