Matematika felvételi feladatsorok 5. - 8. osztályosoknak1. Melyik igaz az alábbi állítások közül?

a) Minden paralelogramma trapéz, de nem minden trapéz paralelogramma.
b) Van olyan szabályos sokszög, mely külső szögeinek összege 540°.
c) Nincs olyan szám, melynek végtelen sok többszöröse lenne.2. Melyik szám teszi igazzá az alábbi egyenlőséget?

460 dm + 0,54 km = __________ m


a) 514
b) 586
c) 10003. Az alábbi állítások közül melyik lehet igaz? (Nem biztos, hogy igaz.)

a) A háromszögek külső szögeinek összege ugyanannyi, mint a hatszögek külső szögeinek összege.
b) Egy szám abszolút értéke azonos a szám ellentett értékével.
c) Ha két szám közül az egyik a 2 többszöröse, a másik pedig 4-gyel osztható, akkor a két szám legnagyobb közös osztója 1.4. Egy zsákban piros, kék és zöld golyók vannak, összesen 100 darab. Legkevesebb 25-öt kell kivenni ahhoz, hogy biztosan legyen a kihúzottak között piros. Legkevesebb 80-at, hogy biztosan legyen köztük zöld. Hány piros golyó van a zsákban?

a) 76
b) 21
c) 245. Számítsd ki a műveletsor eredményét!

a)    1

b)
c)6. Mennyi gramm 0,68 kg?

a) 6,8 g
b) 68 g
c) 680 g7. Melyik állítás hamis?

a) Egy áru 15%-kal megemelt értéke az áru értékének 1,15-szorosa.
b) A természetes számok halmazán az 56-nál nagyobb, de 234-nél kisebb számok száma 177.
c) Ha egy szám osztható 4-gyel is, és 8-cal is, akkor osztható 32-vel is.8. Egy társasjátékban kétféle "dobókockával" lehet dobni: az egyik valóban kocka, és minden lapján egy-egy szám van (1-től 6-ig), míg a másik egy oktaéder: szabályos nyolclapú test, melynek minden lapján egy-egy szám van (1-től 8-ig). Hányféle dobáspár lehetséges?

a) 6 · 8 = 48 dobáspár lehetséges.
b) 6 · 8 · 2=96 dobáspár lehetséges.
c) 6 · 8 · 8=384 dobáspár lehetséges.9. Nórának 12 különböző karkötője van. Ezek közül mindig 2-t vesz fel. Hányféleképpen tud különböző karkötőpárokat felvenni, ha csak a bal kezére helyezi azokat?

a) 12 · 2 = 24-féleképpen tud különböző karkötőpárokat felvenni.
b) 12 · 11 : 2 = 66-féleképpen tud különböző karkötőpárokat felvenni.
c) 12 : 2 = 6-féleképpen tud különböző karkötőpárokat felvenni.10. Egészítsd ki az alábbi állítást a megadott lehetőségek közül azzal, amely biztosan igazzá teszi!

Egy __________ egyik átlója merőlegesen felezi a másik átlót.


a) trapéz
b) deltoid
c) téglalap