Magyar felvételi feladatsorok 5. - 8. osztályosoknak1. Hogyan választod el helyesen a bodza szót?

a) bod-za
b) bo-dza
c) bodz-a2. Mit jelent a „csapja neki a szelet” mondás?

a) udvarol
b) hátráltatja
c) csúnyákat mond róla3. Melyik változat a helyes?

a) Vas megye
b) Vas-megye
c) Vasmegye4. Melyik szó az alany a következő mondatban: Itt nem szabad focilabdával játszani.

a) nem szabad
b) rejtett alany: neki
c) játszani5. Melyik nevet írtuk le helyesen?

a) Wörösmarty Mihály
b) Batthyáni Lajos
c) Radnóti Miklós

6. Melyik közmondás helytelen?

a) Bekötik a fejét.
b) Megüti a bokáját.
c) Viszket a lábfeje.7. Melyik szó az állítmány a következő mondatban: Anita testvére sportoló.

a) sportoló
b) Anita
c) rejtett állítmány: van8. Melyik állítás igaz az alábbi halandzsamondatra?
Ne bundzsurnyikoljatok a trixezők hátyárkonyaival!

a) A mondat állítmánya felszólító módban van.
b) A mondat állító.
c) A mondat alanya T/3. személyű.9. Melyik az a szó, amelyik nem illik a többi közé tartalom és jelentés kapcsolata szempontjából?
surran, röppen, pillant, alszik, birizgál

a) röppen
b) birizgál
c) alszik10. Melyik szóra igaz: összetett szó: melléknév + főnév?

a) piros alma
b) vadgesztenye
c) bodzaszörp