Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Az iskola hangja

Bruttó

8.495 Ft

A nevelési-oktatási intézmények külső kommunikációjának kézikönyve

 

Leírás

A nevelési-oktatási intézmény külső és belső kapcsolatrendszere a célokkal és feladatokkal összhangban egy nyitott rendszer. A belső kapcsolatrendszert a diákok, pedagógusok, a nevelő- és oktatómunkát segítő alkalmazottak, a technikai dolgozók, valamint az iskola vezetése és a szülők alkotják. A külső kapcsolati rendszerben minden olyan egyéb intézmény megjelenik, mellyel az intézmény kommunikál. Ilyen az iskola fenntartója, a gyermekjóléti szolgálat, a védőnő, az iskolaorvos, települések egyéb iskolái, óvodái, a művelődési ház, a pedagógiai szakszolgálat, hogy csak egy párat említsünk a későbbiekben részletesen bemutatott partnerszervezetek közül. Kétségkívül az intézményfenntartó a legmeghatározóbb elem az iskola körül, hiszen gazdaságilag, a személyi állományt és a működtetést tekintve is tőle függ az intézmény működése.

 

Az intézményvezető munkájának jelentős része a kapcsolattartáson keresztül zajlik. Jelenléte az intézményben, reakciói, gesztusai, szavai, írásos megnyilvánulásai mind kommunikációs értékűek. Ez a hiánypótló kiadvány segítséget nyújt a vezetők számára abban, hogy melyek a legfontosabb szempontok a szülőkkel, illetve az iskola külső partnereivel folytatott párbeszéd során, hiszen a kapcsolattartás az intézményi célok elérését szolgálja.

 

A szerzők nagyon körültekintően foglalják össze a személyes, és az e-kommunikáció jellemzőit, de külön hangsúlyt kapnak az adatvédelmi szabályok útvesztői is.

 

Sorozatunk további kötetei:

 

 

További információk

Szerzők

Dr. Sárközi Gabriella – dr. Kulik-Fekete Zsuzsanna

Oldalszám

112

Kiadás éve

2021

I. BEVEZETÉS
II. AZ ISKOLA KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓJA ÉS KOMMUNIKÁCIÓS MODELLJEI
III. A SZÜLŐKKEL TÖRTÉNŐ KAPCSOLATTARTÁS
1. A szülőkkel történő elektronikus kapcsolattartás
2. Külön élő szülőkkel történő kapcsolattartás
3. A szülői szervezet az iskolában
4. Az iskolaszék
5. Az intézményi tanáccsal való kapcsolat kialakítása
6. Kapcsolattartás a szülőkkel a digitális oktatás során
IV. A KOMMUNIKÁCIÓ SZÍNTEREI, FORMÁI
V. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY FORMÁLIS KAPCSOLATAI
1. Szabálysértési és büntetőügyek
2. Polgári jogi ügyek az iskolában
3. A gyermekvédelem szakembereivel való kapcsolattartás
4. Az iskola-egészségügyi szolgálat szakembereivel történő kapcsolattartás
5. Az iskolaőr
6. Szociális segítő
7. Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálatokkal
8. Az ellenőrzést végző szervekkel való kommunikáció
9. Jegyzőkönyv megírásának szabályai
10. Határozat megírásának szabályai
11. Feljegyzés készítése
VI. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY INFORMÁLIS KAPCSOLATAI
1. Az iskola és az önkormányzat kapcsolata
2. Más helyi nevelés-oktatási intézményekkel való kapcsolat
3. A nevelési-oktatási intézmény és a városi intézmények kapcsolata
4. Pedagógiai szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények
5. Az alapítvány
6. Alumni
7. Kapcsolatok építése PR-tevékenység során
VII. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY HONLAPJA
1. Akadálymentes honlap
2. A funkcionális honlap
3. A honlap mint a PR eszköze
4. A honlap szerkesztése
VIII. KOMMUNIKÁCIÓ A PANDÉMIA ALATT
1. Tájékoztatási kötelezettség a koronavírussal kapcsolatban
2. A tájékoztatás hiánya
3. A kommunikáció módja pandémia alatt
IX. A KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY SZABÁLYZATAIBAN
1. SZMSZ
2. Iratkezelési szabályzat
3. Panaszkezelési szabályzat
4. Intézkedési terv
X. KONFLIKTUSKEZELÉS A KÜLSŐ PARTNEREKKEL
1. Az oktatási konfliktus
2. A mediáció
XI. ADATVÉDELEM A KÜLSŐ KAPCSOLATTARTÁS SORÁN
1. Személyes adatok kezelése
2. Az érintettek kérdései és jogorvoslati lehetőségei
3. A közérdekű adatok nyilvánossága.

Érdekelhetnek még…

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet