Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Segítő Diákok 2015 Pályázat az Iskolai Közösségi Szolgálat működő programjainak népszerűsítésére

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) pályázatot írt ki az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából középiskolai tanulók és pedagógusok számára.

 

 

 

A pályázat tárgya

Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat szeretnének  összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül és azokon kívül is a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

 

 

A pályázók köre

Magyarországon a középfokú iskolákban

  • nappali képzésben  2016. január 1-jét követően érettségi vizsgát tevő tanulók
  • az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok

 

A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat bevezetését és megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését.

A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

 

 

A pályázat további céljai:

  • minél nagyobb számban legyenek jelen az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálon olyan  bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
  • minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
  • elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
  • minél nagyobb nyilvánosságot kapjon az iskolai közösségi szolgálat programja.

 

 

A pályázat kategóriái:1.    Diák:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló 2016. január 1-je után érettségiző diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma:Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról

A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók lehetőleg 300 dpi felbontásban, jó minőségben, nyomtatásra alkalmas méretben készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

 

 

2.         Pedagógusok:

A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadó intézmény szakmai levele.

 

„A”téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség a fogadó intézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli segítettek vonódnak be a programba.

„B”téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadó intézmény támogató levele szükséges.

Jelen pályázati felhívásra egy pályázó több kategóriában pályázhat, de egy kategóriában egy pályázatot adhat be.

 

 

A pályamunkák díjazása

A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 1–5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg.

 

 

A pályázat benyújtása

A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani ” Segítő diákok 2015″ jelige feltüntetésével az e-mail tárgyában.
Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu

 

 

Határidő: 2015. szeptember 15.

A teljes pályázati kiírás az OFI honlapján. 

(Forrás: palyazatmenedzser.hu )

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet