Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Scottie Go! és a digitális kultúra tantárgy

Ötleteket, eszközt keres a digitális kultúra tantárgy tanításához? A Scottie Go! segíthet! Hogyan? Mindjárt kiderül!

 

A NAT2020-ban az új tantárgy, a digitális kultúra 3-4. osztályba történő bevezetése heti 1+1 óraszámban történt meg.

 

Idézet a tantervből: „ A digitális kultúra az alsó tagozaton megalapozza azokat a tudáselemeket, attitűdöket, melyekre egyrészt a tárgy későbbi tanulása során lesz szükségük a tanulóknak, másrészt lehetővé teszi a digitális kompetencia más tudásterületeken történő alkalmazását. A megvalósítás során fő alapelvnek a tevékenység-központúság, az életkori sajátosságok figyelembevétele tekinthető, hiszen ebben az életkori szakaszban a közvetlen tapasztalás kulcsfontosságú.”

 

“A tanterv egyik kiemelt célja a problémamegoldó gondolkodás, az alkalmazáscentrikus, tanulói tevékenységekben megnyilvánuló és nem utolsósorban örömforrást is jelentő tudás birtoklása. Bár más tudásterületeken is használunk általános vagy az adott tudásterületre jellemző algoritmusokat, az informatika tantárgyban azonban már kezdetektől fogva önálló témakörként megjelenik az algoritmizálás, a kódolás, illetve programozás tanulása.”

 

Ebbe a programba kiválóan illeszkedik a játékos Scottie Go! fejlesztő játék, amelynek oktatásához most 30% kedvezménnyel vásárolhat tananyagcsomagot!

 

 

Különösen nagy élményt jelent a gyerekeknek az, hogy az általuk adott utasításokat hajtja végre a robot: amit a tanuló kigondol, majd kirak papír alapú kódokból, azt látja megjelenni a tablet képernyőjén. Ez egy pozitív megerősítés, visszajelzés arról, hogy jól gondolkodott-e. (Csányi Judit teljes írását a Scottie Go!-ról és iskolai alkalmazásáról itt olvashatja.)

 

Ebben segít tananyagunk, most: 27.800 Ft helyett

csak 19.460 Ft-ért

Tovább a tananyagcsomaghoz!

 

 

Scottie Go! iskolai változat

A Scottie Go! egy fejlesztő játék, puzzle elemek és egy alkalmazás kombinációja, amely garantáltan elvarázsol mindenkit. Innovatív, interaktív, izgalmas. Az algoritmusok és programnyelvek ismerete nem kötelező, de a logikus gondolkodás és az ok-okozati összefüggések megértése nélkülözhetetlen alapkészség már gyerekkorban is. Ebben segít vadonatúj játékunk, melyet programozók és pedagógiai szakemberek szoros együttműködésben dolgoztak ki. A fejlesztésbe bevontak óvodás-, valamint iskoláskorú gyerekekkel foglalkozó tanárokat is, munkájuk eredménye pedig egy olyan, logikus gondolkodást fejlesztő, élvezhető játék lett, amely észrevétlenül ismerteti meg a gyerekekkel és tanárokkal, érdeklődőkkel a programozás alapelveit.

 

Bruttó 27.899 Ft
Tovább a játék oldalára –>

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet