Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Raabe októberi hírlevél

 

A közneveléssel összefüggő egyes törvények, elsősorban a nemzeti köznevelésről szóló törvény foglalkozást érintő, 2019. júliusi módosításairól

A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről rendelkező 2019. évi LXX. törvényt (Mód.tv.) hirdették ki a Magyar Közlöny 126. számában 2019. július 18-án. Az írásban a jogszabály összetettsége folytán a következő feldolgozási módot választottam: A jelenleg hatályos rendelkezésekkel összevetve ismertetem a változtatások célját. – Dr. Selmeciné dr. Csordás Mária írásából közlünk részleteket.
Tovább >>

 

A tanulási motiváció fejlesztésének lehetőségei

Unatkoznak, nem érdekli őket, kifelé bámulnak az ablakon. A diákok változatosan képesek reagálni az órán elhangzó tananyagra, de mit tegyünk, ha azt szeretnénk, hogy tényleg figyeljenek és lekösse őket a mondandónk? Nos, mostantól (vagyis szeptember 15-től) otthonról is elvégezhetjük azt az akkreditált pedagógus-továbbképzést, amelyben a motiválás fortélyait ismerhetjük meg, ráadásul 30 kreditpontot is kapunk érte!
Tovább >>

 

Mentesülés a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alól

A Mt. 55. § (1) bekezdése értelmében a munkavállaló meghatározott esetekben mentesül a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól. A mentesülésnek vannak díjazással járó, illetve díjazással nem járó esetei. Jelen írásunkban a díjazással járó eseteket fogjuk áttekinteni. Ha még többet szeretne tudni, vagy kérdése van a témával kapcsolatban, szeretettel várjuk október 17-én a Munkaügyi Fórumunkon, ahol Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta, ügyvéd válaszol a jelentkezők kérdéseire.

Tovább >>

 

A pedagógusok mentálhigiéniés állapota

 pedagógus-mentálhigiénével kapcsolatos nemzetközi kutatások egyik legfontosabb tanulsága, hogy jelenleg a fiatal pedagógusok többsége elhagyja a pályát, mert úgy érzi, hogy az felemészti lelki tartalékait. A saját lelki egészségünk védelme a mi feladatunk! Lehetünk dühösek, csalódottak, elégedetlenek azzal kapcsolatban, ahogyan „velünk bánnak”, de azt nem  mondhatjuk, hogy mi magunk vétlenek vagyunk abban, ha hagyjuk kizsigerelni, mellőzni, túlterhelni magunkat.

Tovább >>

 

A közalkalmazotti jogviszony megszüntetése munkáltatói felmentéssel nem megfelelő munkavégzés miatt

„A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált, vagy munkáját nem végzi megfelelően. A felmentést indokolni kell, és a bizonyítási teher a munkáltatóé.” – Béresné dr. Dunai Gyöngyi. Ha még többet szeretne tudni, vagy kérdése van a témával kapcsolatban, szeretettel várjuk Munkaügyi Fórumunkon, ahol Dr. Gáspárné Dr. Szokol Márta, ügyvéd válaszol a jelentkezők kérdéseire.

Tovább >>

 

Diploma nélkül?

Több megkeresés is érkezett szerkesztőségünkbe, amelyben a köznevelési intézmények vezetői arról érdeklődnek, hogy milyen módon van lehetőség még felsőoktatási intézmény által kiállított oklevelet nem szerzettek alkalmazására pedagógus-munkakörben.

 

Tovább >>

 

 

E-learning tanfolyamok féláron!

Három olyan online képzést ajánlunk a pedagógus (és intézményvezető) kollégák figyelmébe, amelyek garantáltan megkönnyítik a hétköznapokat. Ráadásul elérhető áron!

Tovább >>

 

 

 

Több generáció, egy munkahely – Generációs különbségek

A generációs különbségekből fakadó konfliktusok régóta nehezítik az intézményvezető kommunikációját. Fokozott a kihívás, ha több generáció dolgozik egyszerre az óvodában vagy iskolában, hiszen az életkortól függetlenül utolérhető erősségek miatt fontos, hogy szinergia alakulhasson ki közöttük.

Tovább >>

 

 

Az óvoda–iskola átmenet megkönnyítése

Az óvoda–iskola átmenet kérdéseit nem lehet leszűkíteni az ötödik, hatodik, hetedik életév eseményeire és tennivalóira. A gyerekek életében mindig nagy változást jelent az egyik intézményből a másikba való átlépés. Az első és legnagyobb – sokszor felkavaró – esemény a „fészeklakó” kisgyerek családból óvodába kerülése.

Tovább >>

 

 

Mi az a drámajáték és milyen hatása van a gyerekekre?

„A dramatikus folyamat kifejezési formája a megjelenítés, az utánzás; megjelenítési módja a fölidézett vagy éppen megnyilvánuló társas kölcsönhatás, az interakció; eszköze az emberi és zenei hang, az adott nyelv, a test, a tér és az idő; tartószerkezete a szervezett emberi cselekvés.” (GABNAI 1999:9)

Tovább >>

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet