Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Raabe novemberi hírlevél

 

Játszani is engedd… Szakmai konferencia a bölcsődei dolgozók részére

Szakmai konferencia a szabad játékról. Előadók: Péntek Ágnes, Sebestyén Bianka, Csepeliné Faragó-Tóth Gabriella, Kovácsné Bárány Ildikó  bölcsődei ügyek koordinációjáért felelős miniszteri biztos.

Tovább >>

 

Élményközpontú mozgás az óvodában

Amikor óvodapedagógusokat, óvodai nevelőtestületeket kérdezünk arról, hogy melyek a legégetőbb kérdéseik az óvodai testneveléssel kapcsolatban, rendszerint pillanatok alatt felbolydult méhkassá változik a legtöbb csoport. Az első észrevételek talán még kissé félénken hangzanak el, mert sokan tartanak attól, mit szólnak a kollégák a problémák felvetéséhez, később általában parázs vita alakul ki.
Tovább >>

 

Agresszió kezelése az óvodában

Az agresszió és annak kezelése rendszeresen téma pedagóguskörökben, gyakorlatilag nem lehet elégszer beszélni róla. Mindig vannak új kérdések, új esetek, új beavatkozási módok. Nem tud lerágott csont lenni. Az első és legfontosabb szabály, hogy szabad dühösnek lenni. Gyereknek és felnőttnek egyaránt.

Tovább >>

 

A közétkeztetés

A közétkeztetés az oktatás legegyszerűbb és legproblémamentesebb területe, mégis sok kérdés merül fel a szülőkben e szolgáltatás igénybevételekor. Például: ki mennyit fizet érte? Van-e kedvezmény? Le lehet-e mondani? Van-e részletfizetési lehetőség? Mi a teendő, ha az óvoda nem hajlandó a gyermeknek enni adni? Mi történik a diétára szoruló gyermekek ellátásával? – Dr. Sárközi Gabriella oktatásjogi szakértő írásából közlünk részleteket.

Tovább >>

Mentálhigiéniés szemléletmód és technikák a pedagógusok személyiségének formálásában, kompetenciáik érvényesítésében

A megváltozott társadalmi hatások, belépés a 21. századba, az értékek átalakulási folyamatai új kihívások elé állítják a különböző szakmák, tudományok képviselőit. A szerepek, feladatok, célok újrafogalmazására van szükség. Ez érvényes a nevelésben és a pedagógushivatás, illetve a pedagógusszerepek területén is. A sokasodó problémákkal, negatív jelenségekkel, új kihívásokkal való sikeres megküzdésnek egyik lehetősége, esélye lehet a mentálhigiénés tudás, szemléletmód.

Tovább >>

Félénk gyermekek az iskolában, óvodában

Az enyhe mértékű szorongás oldásának személyre szabott lehetőségei a nevelési-oktatási intézményekben – Dr. Árvainé Koczok Márta Tanácsadó szakpszichológus írásából közlünk részletet.

Tovább >>

 

 

A 2019/20-as nevelési év feladatai óvodavezetői szemmel – november, december

A nyugdíjazás ütemezése a következő évre. Érdeklődés, információgyűjtés arról, hogy ki szeretne nyugdíjba menni 2019-ben, a felmentési idő kiszámítása és az ezzel járó anyagi fedezet biztosítása érdekében. Az érintettek tájékoztatása arról, hogy a nők 40 éves nyugdíjazásával (csak Határozat alapján) jár felmentés, általában 4 hónap munka alóli mentesítéssel, viszont a nyugdíjkorhatár elérésével már egyáltalán nem jár felmentés.

Tovább >>

Óvodás és iskolás gyermekek körében előforduló pszichés zavarok felismerése és kezelése az elfogadó együttnevelés jegyében

A blended típusú továbbképzés során a pedagógusok részletes ismereteket szereznek a magatartási, beilleszkedési, figyelmi problémát mutató gyermekekről, a tüneteiről, okokról, felismerésükről és az együttnevelés lehetőségeiről. Saját élményű tanulás során szereznek jártasságot a kiemelt fejlesztő játékok, a tanulói megismerés fontosságáról. A megismert konfliktuskezelési módszerek elősegítik a sikeres együttnevelést.

Tovább >>

Járhat-e a fertőző beteg gyermek bölcsődébe?

Gondolom, a címben feltett kérdésre egyértelműen adódik a válasz, hogy nem, a beteg gyermek ne menjen a közösségbe, mert megfertőzi társait. Azért ez a dolog a gyakorlatban nem ilyen egyszerű. Az a tapasztalatom, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a gyermekközösségben hogyan terjednek a betegségek, és hogyan fertőzik meg egymást a gyermekek.

 

Tovább >>

 

Az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Intézményvezető akar lenni? Mennyi szakmai gyakorlata is van? Ezentúl elég négy év… A Magyar Közlöny 2019. évi 137. száma 2019. augusztus 1-jén hirdette ki az egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 196/2019. (VIII. 1.) Korm. rendeletet. Az óvodapedagógusokat is érintheti az intézményvezetői megbízással kapcsolatos szabály.

Tovább >>

 

 

Az intézményi munkaterv bővülő elemei – A Lázár Ervin Programban történő részvétel

Deklarálták, hogy az ezeréves magyar kultúra a jelen állampolgárainak és a jövő nemzedékeinek művelődése, önkifejezése és nemzeti identitása, valamint Magyarország kulturális fennmaradása szempontjából fundamentális jelentőségű érték, ennélfogva kiteljesítése az állam kiemelt felelőssége.

Tovább >>

 

Konfliktuskezelés, mediáció az iskola világában

A pedagógus szakma sikerét erőteljesen befolyásolja, hogy megnyerhetők-e a tanulók és a kollégák a bizalmon és partnerségen alapuló együttműködésre. A korszerű pedagógia a gyermekek egyéni sajátosságaira, szükségleteire figyel, a családokat képes bevonni, megköveteli a csapatmunkát. Mindezek feltételezik a konfliktusok természetének alapos ismeretét, megoldási módjainak, a technikáinak tudatosítását, gyakorlását.

Tovább >>

Az intézményi munkaterv bővülő elemei – Az iskolai sportkör

A legalább négy évfolyammal működő iskola biztosítja az iskolai sportkör működését. Az iskolai sportkör feladatait – az iskolával az iskolai sportköri tevékenység ellátására, sporttevékenység szervezésére kötött megállapodás alapján – a sportról szóló törvény szerinti sportszervezet is elláthatja. Az iskolai sportköri foglalkozások megszervezéséhez – sportágak és tevékenységi formák szerint létrehozott iskolai csoportonként – hetente legalább kétszer negyvenöt percet kell biztosítani.

Tovább >>

Mindjárt lejár a határidő! E-book 20% kedvezménnyel

Június 27-én nyílt meg a 2020-as – pedagógus I. és pedagógus II. fokozatok – minősítési eljárásaihoz kapcsolódó portfóliófelület, valamint a mesterpedagógus és kutatótanár fokozatokhoz tartozó pályázati felület. A dokumentumok feltöltési határideje 2019. november 25.

Tovább >>

 

 

Minden jó forrása a játék – A játék, mint a kompetenciafejlesztés eszköze a német idegennyelv-oktatásban

A programban résztvevő pedagógusok a „learning by doing” elvet követve, elsősorban műhelymunkák során gyakorlatorientáltan olyan a nyelvórákon használható játékos tevékenységeket ismernek meg és próbálnak ki, melyek hozzájárulnak az általános iskolás tanulók idegen nyelvi és szociális kompetenciájának a fejlesztéséhez.

Tovább >>

 

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet