Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Portál az iskolai konfliktusok kezeléséért

Az iskolai agresszió nem sajátosan magyar probléma, a világon mindenütt küzdenek ellene. Ennek a küzdelemnek lehet fontos hazai eszköze az Iskolai Konfliktus Tudásközpont online felülete, a most indult ISKON.

 

Az ISKON célja segíteni a pedagógusokat, a diákokat, a szülőket, az iskolafenntartókat és a politikusokat, hogy ki-ki a maga területén találja meg a leghatékonyabb eszközt a különféle iskolai és végső soron a társadalmi konfliktusok sikeres kezeléséhez. Az online Tudásközpont olyan strukturált felület, amely intelligens keresőmotorral kiegészítve segíti minden felhasználó munkáját, aki az iskolai konfliktusokkal foglalkozva koherens képet igyekszik kapni a jelenlegi hazai helyzetet és lehetőségeket illetően.

 

 

A portálon hazai jó gyakorlat gyűjtemény is található konfliktuskezelési programokról, módszerekről,
lehetőségekről. Az összegyűjtött gyakorlatok és programok rövid leírása, implementáló intézményeik és elérhetőségeinek bemutatásával, webes felületen való közzétételével történik. A projekt eredményeként kialakított felületen, azoknak a programoknak az összegyűjtése is cél, melyek csak részben köthetők iskolákhoz.

 

 

A Tudásközpont tartalmazza továbbá azon kurrens iskolai konfliktusok felmérésére irányuló kutatás eredményeit, mely elsősorban az iskolai zaklatás/bántalmazás online, és hagyományos jelenségeit vizsgálja. A kutatás az 5-8. osztályos korcsoportra nézve országosan reprezentatív, a diákok mellett az őket tanító pedagógusok körében is zajlott. A kutatás célja a helyzet felmérésén túl, felderíteni a lehetséges beavatkozási pontokat, valamint megtalálni a konfliktusok megoldásában a támogatást, segítséget leginkább elfogadó és igénylő szereplőket.

 

 

Az ISKON honlapján számos más fontos információ mellett a finn, KiVa elnevezésű, iskolai zaklatással foglalkozó program magyarországi adaptációs tanulmánya található, egy rövid policy dokumentum kíséretében, mely a  hazai  döntéshozók számára ad rövid összegzést a KiVa magyarországi adaptációjának lehetőségeiről, beilleszthetőségéről a magyar köznevelés rendszerébe.

(Forrás: Edupress)

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet