Termék Kategóriák
0 termék - Ft

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – „SEGÍTŐ DIÁKOK 2016.”

 

Jelen pályázat azzal a céllal kerül kiírásra, hogy az Iskolai Közösségi Szolgálat jól működő programjait megismerhessék az érintett intézmények, diákok, pedagógusok és szülők.

 

A fenti cél érdekében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) nyílt pályázatot hirdet Magyarországon, a középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben részt vevő tanulók; az iskolai közösségi szolgálat program lebonyolításában részt vevő pedagógusok (például: IKSZ koordinátor, osztályfőnök) és fogadóintézmények számára az iskolai közösségi szolgálat programok széles társadalmi körben való megismertetése céljából.

 

A pályázat szakmai indoklása

 

Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése egy olyan kulcsfontosságú eszköz a felnövekvő generációk nevelésében, amelynek segítségével három tényező – pedagógia, szolgálat és társadalmi felelősségvállalás – együttes hatása révén alakulhat ki a másokat segítő cél és attitűd az élményközpontú pedagógia, illetve a tapasztalati úton történő egymástól való tanulás által. Jelen pályázat keretében olyan eseményekről készült dokumentumokat, alkotásokat kívánunk összegyűjteni és közzétenni, amelyek az iskolák épületein belül vagy azokon kívül a közösségi szolgálat keretei között megvalósított tevékenységeket mutatják be.

 

 1. A pályázat célja

Célunk azokat a – szakmai zsűri által kiválasztott – működő példákat bemutató pályaműveket közzétenni, amelyek elősegítik az iskolai közösségi szolgálat magas színvonalú megvalósítását, illetve azok széles társadalmi körben való megismertetését. A pályázat során összegyűjtött, majd értékelt és közzétett alkotások segítsék megismertetni a közösségi szolgálat alapvető céljait, szemléletét, egyénre és társadalomra gyakorolt hatását.

A pályázat további céljai:
· minél nagyobb számban legyenek elérhetők az OFI www.kozossegi.ofi.hu portálján olyan bemutató/bemutatkozó beszámolók, alkotások, hasznos gyakorlati példák, amelyek segítséget jelentenek a közösségi szolgálati tevékenységek szervezésében;
· minél több szereplő, tevékenység és élmény bemutatási lehetőségének megteremtése;
· elősegíteni az érintettek között az egymástól való tanulást, a hálózat-építést;
· minél nagyobb nyilvánosságot biztosítani az iskolai közösségi szolgálat számára.

 

 1. A pályázat kategóriái:

 – Diák:

„A” téma: Film az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban érettségit adó nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített 2-4 perces kisfilm, amely a közösségi szolgálat megvalósítását a film eszközeivel mutatja be. Mobiltelefon felhasználásával készített alkotással is lehet pályázni.

„B” téma: Fotók az Iskolai Közösségi Szolgálatról A középfokú iskolákban nappali képzésben tanuló diák(ok) által készített digitális fotók, amelyek a közösségi szolgálat megvalósítását a fotóművészet eszközeivel mutatják be. Egy pályázatban minimálisan 3, maximálisan 10 darab fotó nyújtható be. A fotók min. 300 dpi felbontásban készüljenek. A pedagógus segítse a diákot a tevékenység kapcsán és tapasztalatait egy ajánló levélben írja le.

 – Pedagógusok:

A középfokú iskolákban az Iskolai Közösségi Szolgálat programban részt vevő, koordináló pedagógus(ok), osztályfőnök(ök) által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő is lehet) program bemutatása a törvényben meghatározott nyolc tevékenységi terület valamelyikén. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű és méretű, jogtiszta fotó benyújtása, illetve a tevékenységben résztvevő fogadóintézmény szakmai levele.

„A” téma: Intézményen belüli tevékenység leírása: Ebben az esetben nincs szükség fogadóintézmény támogató levelére, csak abban az esetben, ha valamilyen szervezeten keresztül iskolán kívüli személyes is bevonódtak a programba.

„B” téma: Intézményen kívüli tevékenység egy fogadó intézménynél: Ebben az esetben a fogadóintézmény támogató levele szükséges.

 – Fogadóintézmények:

Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében a diákok fogadásában már tapasztalatot szerzett intézmények által a megvalósított (megvalósuló, folyamatban lévő) program bemutatása. A pályázat kötelező eleme minimum 5 darab, a tevékenységet bemutató megfelelő minőségű (min. 300 dpi), jogtiszta fotó benyújtása. Jelen pályázati felhívásra egy pályázó csak egy kategóriában pályázhat, de egy kategóriában több (maximálisan 3 darab) pályázatot is beadhat.

 

III. A pályázat szakmai követelményei
A bemutatott pályaművekben (kiemelten a 2. kategória „A”, „B”) kapjanak szerepet az alábbi szakmai elvek:
· Felkészítés – tevékenység − feldolgozás bemutatása.
· A kettős cél elve: egyszerre kell a szolgálatjellegnek és az élménypedagógia alapú tanulásnak megvalósulnia.
· A kölcsönösség elve: A segítő és a segítségre szoruló között partnerség, együttműködés, elfogadás teljesül, adott esetben a helyi közösség tagjaival való közös tevékenység során is.

 

 1. A pályamunkák díjazása
  A szakmai értékelésen legmagasabb pontszámot elért pályamunkák (kategóriánként maximum 5 pályázat, azaz összesen legfeljebb 15 pályázat) a kiíró által a pályázat összes díjazottja számára felajánlott 300 000 forint összértékű díjakat nyerhetik meg, illetve az evopro által felajánlott ajándéktárgyakat, és a felnőtt kategóriák 3-3 győztese éves – pedagógusoknak szóló Hármas kötés programot tartalmazó – Képmás magazin előfizetést.
 2. A pályázatok benyújtásának módja és helye
  A pályamunkákat valamennyi kategória esetén elektronikus formában kell benyújtani, „Segítő diákok 2016.” jelige feltüntetésével az e-mail címzésében.
 3. A pályázatok benyújtásának módja és határideje
  Beküldési cím: kozossegi.szolgalat@ofi.hu A pályázatokat 2016. november 30. 24.00 óráig lehet benyújtani, elektronikus formátumban (lásd jelen felhívás, V. pont). A határidőn túl, vagy nem megfelelő formátumban érkezett pályázat szakmai bírálat nélkül elutasításra kerül.

VII. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere
A pályázatok értékelését az OFI által kijelölt szakmai értékelők végzik. A bírálati szempontrendszer/bírálati lap a honlapon megtekinthető. Az eredményhirdetés várható időpontja: 2016. december 16.

VIII. A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségen kaphatnak: – http://kozossegi.ofi.hu –kozossegi.szolgalat@ofi.hu

A benyújtás határideje: 

 1. nov. 30. 23:59

 

Adatlap pedagógusok részére

Adatlap diákok részére

Nyilatkozat

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet