Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Nincs jelentősebb változás az OKM átlageredményében

Megjelentek és az Oktatási Hivatal honlapján február 27-étől elérhetőek a
2014. évi Országos kompetenciamérés (OKM) iskolákra vonatkozó és
tanulói adatai.

Az Országos kompetenciamérés igazi KÖZszolgáltatás, hiszen eredményeit,
információit nem csak a pedagógiai szakma szereplőinek szánja, hanem
minden az iskolák, illetve a köznevelés iránt érdeklődő állampolgárnak. A
teszteket 2014-ben 4348 iskola 244 577 tanulója írta meg.

Az
Országos kompetenciamérés minden évben három teljes évfolyam (6., 8.,
10.) tanulóit vizsgálja. Nagy előnye, hogy a munkaerőpiac és így az
állampolgár számára is alapvetően fontos szövegértési és matematikai
készségeket, képességeket méri fel. Ennek köszönhetően az eredmények és a
mérés feladatai is könnyen értelmezhetőek mindenki számára.

Az
OKM 2014-es eredményeiből kiderül, hogy a tanulók matematikai képességei
6.-ról 8. évfolyamra jelentős mértékben fejlődnek, míg 8.-ról 10.
évfolyamra kevésbé. A tanulók szövegértési képességei pedig 6.-tól 10.
évfolyamig egyenletesebben fejlődnek.
2008 óta nincs jelentősebb változás az országos átlageredményben sem matematikából, sem szövegértésből, csak kisebb ingadozások figyelhetők meg.

Az
Országos kompetenciamérés rendszere – a közszolgáltatások közül
elsőként – 2012-ben elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat. Mind a mérés és
az adatelemzés módszertanában, mind pedig az eredmények bemutatásában a
legkorszerűbb pedagógiai mérésmetodikai, statisztikai eszközöket
használja.

Mit tudhatunk meg a mérési eredményekből?
Az
úgynevezett „Telephelyi jelentésből” minden érdeklődő sokoldalú képet
kaphat az egyes iskolák jellemzőiről. Megismerheti az adott iskola, és
annak osztályai teljesítményadatait, az iskolai munka fejlesztő hatását.
Megtudhatjuk, hogy az iskolába járó diákok szociokulturális hátterük
szempontjából milyenek, és láthatjuk azt is, hogy az ebből adódó
hátrányokat az iskola mennyiben tudja kompenzálni. Mindezt az ország
többi – hasonló, vagy éppen különböző – iskolájával való
összehasonlításban, egyszerűbb, vagy részletezőbb formában.
A
Telephelyi jelentés – az Iskolai és Fenntartói jelentésekkel együtt –
nyilvános, azt az internetes felületen bárki szabadon megtekintheti.

Mit tudhat meg a mérési eredményekből az a szülő, akinek a gyermeke részt vett valamelyik mérésben?
Az
úgynevezett „Tanulói jelentésből” megtudhatja, hogy gyermeke pontosan
milyen feladatokat kapott, és azokat milyen eredményesen oldotta meg,
mindezt ahhoz is viszonyítva, hogy a többi gyerek az adott feladatot
milyen sikerrel teljesítette. Ugyanitt láthatja, hogy gyermeke
teljesítménye az ország összes tanulója, az iskola tanulói, illetve az
osztály tanulói teljesítményéhez viszonyítva milyen. A jelentés
bemutatja azt is, hogy az előző (két évvel az előtti) méréshez képest
gyermekének teljesítménye hogyan változott. Láthatja gyermeke fejlődését
az ország, az iskola és az osztály többi tanulójához képest is.

Az
információkat a szülő az úgynevezett tanulói mérési azonosító
felhasználásával ismerheti meg. A tanulói mérési azonosítót a mérésben
részt vevő tanulók a méréskor kézhez kapták, de a tanuló iskolája
bármikor képes újra előállítani azt.

A 2014. évi Országos
kompetenciamérés eredményeinek feldolgozása folytatódik. Az eredmények
általános összefüggéseit elemző Országos jelentés megjelenésének
jogszabályi határideje 2015. április 30-a.

(Forrás: Edupress)

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet