Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Módosulhatnak az oktatási törvények

Több ponton kezdeményezi az oktatási tárgyú törvények módosítását Balog Zoltán, emberi erőforrások minisztere.

 

A benyújtott, 37 oldalas javaslatban többek között rögzítik: annak érdekében, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fenntartásában lévő köznevelési intézmények fenntartói jogai és kötelezettségei átadás-átvétele a tankerületi központok számára megfelelően előkészíthető legyen és az az átállás zökkenőmentesen megtörténjen, a tankerületi központoknak, mint költségvetési szerveknek már 2016. november 30-ával létre kell jönniük. Ezzel összefüggésben előre kell hozni annak a rendelkezésnek a hatályba lépését, amely alapján a tankerületi központokban dolgozók a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá fognak tartozni.

 

A javaslat kitér arra is, hogy méltánytalan lenne és rossz irányú gyakorlatot teremtene, akár az, ha egy pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő dolgozónak ugyanolyan minősítésen kellene átesnie, mint egy pedagógus munkakörben dolgozónak, és az is, ha a minősítési eljárás követelményei eltérőek lennének a két foglalkoztatotti körben. Ez akár olyan tendenciát is elindíthatna, hogy a pedagógus szakképzettséggel rendelkezők nevelő-oktató munkát segítő munkakörben helyezkednének el inkább, hogy egyszerűbb minősítési eljáráson keresztül juthassanak magasabb fokozatba. Emiatt korlátozni kell a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben alkalmazottak fokozatszerzési lehetőségeit, arra ösztönözve őket ezzel, hogy inkább a pedagógus szakképzettségüknek megfelelő pályán helyezkedjenek el vagy arra térjenek vissza.

 

Garanciális elem is épül a törvénybe, amikor az oktatásért felelős miniszter döntési jogkörébe kerül az iskolai körzethatárok meghatározása, különös figyelemmel a hátrányos helyzetű tanulók arányára, abban az esetben, amikor a kormányhivatal és az állami fenntartó nem tud egyetértésre jutni.

 

A javaslat tartalmazza, hogy kiegészítő nemzetiségi nyelvoktató iskola a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott feltételek szerint hozható létre az alapfokú és a középfokú oktatás szakászának követelményeihez kapcsolódóan a nemzetiségi nyelv és a nemzetiségi népismeret oktatása céljából.

Indokolt az is a javaslat alapján, hogy a nemzetiségi önkormányzatok helyet kapjanak az intézményi tanácsokban.

A módosítás pótolja a pedagógus-munkakörben történő foglalkoztatás képesítési előírásait a szakképzésben és az alapfokú művészeti iskolák egyes tanszakain, ahol nincs szakirányú felsőoktatási képzés.

 

A rendelkezés elsősorban a kisebb lélekszámú nemzetiségek esetében segíti a nemzetiségi nevelés-oktatás megszervezését azzal, hogy határon túli pedagógusok számára is lehetővé teszi – bizonyos feltételek mellett – a nemzetiségi iskolában történő tanítást, anélkül, hogy diplomájukat honosítani kellene.

 

A jogbiztonság és a kellő felkészülési idő biztosítása érdekében garanciális szabály épül be a törvénybe az érettségi vizsgát érintő jövőbeni, nagyobb horderejű módosításoknál.

 

A javasolt módosítás a külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány vagy oklevél elismerésével, a honosítással kapcsolatos szakértői feladatok ellátására vonatkozó szabályozást olyan formában egyszerűsíti, hogy jelentős tény, vagy körülmény megállapításához szükséges szakvélemény kialakítására bizottság helyett egyedi szakértő kirendelésére nyílik lehetőség.

Mivel a jelenlegi szabályozás nem áll teljesen összhangban a gyermekek jogairól szóló New York-i egyezménnyel, a javaslat az egyezménnyel összhangban szabályozza a nem magyar állampolgárok óvodába járási és tankötelezettségét.

A módosítás alapján minden kiskorú gyermeket, tanulót ingyenes alapfokú oktatásban kell részesíteni, és 18 éves életkor alatt minden tanulót megillet a köznevelésben való részvétel a magyar állampolgárokkal azonos feltételek mellett, állampolgárságától, és a tartózkodás jogcímétől függetlenül, amennyiben három hónapon túl érvényes jogcímen tartózkodik Magyarországon.

 

 

Forrás: MTI

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet