Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Mi az a minőségmenedzsment és miért fontos nekünk?

A menedzsment egyike azon idegen eredetű kifejezéseinknek, amelynek nincs igazán találó egyszavas magyar megfelelője.  A „menedzsment” értelmezése a mai magyar szakmai szóhasználatban kettős: egyfelől jelenti egy adott vállalkozás vezetőinek testületét, meghatározott emberek csoportját, azaz a cég vezetésének gyűjtőfogalma; másfelől speciális tevékenységek együtteseként fogható fel: a menedzsment olyan funkció, amely adott szervezet emberi, pénzügyi, fizikai és információs erőforrásai tervezésének, azokról való döntéseknek, szervezésének, vezetésének és irányításának folyamata, amelyet céljai eredményes és hatékony megvalósítása érdekében végez.

 

A minőségügy a gazdaság fejlődésével, a társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai változásait követve, azokhoz igazodva folyamatosan fejlődik. Ennek alapvető és meghatározó követelménye a megbízhatóság, amely a működés, a munka- és szervezeti kultúra területén a munkatársak véleményének, szokásainak, értékítéletének, magatartásának, gondolkodási és cselekvési módjának összessége.

 

A minőségmenedzsment témaköre rendkívül összetett, egy cikkbe be nem sűríthető ismeretanyag, így meg sem próbálkozunk vele. Helyettünk már megtette Dr. Gutassy Attila és Gutassy Nimród Ferenc a Minőségmenedzsment mindenkinek című kötetben, amelyet előrendelhet weboldalunkon.

 

A könyv megírását a 2015 szeptemberében megjelent ISO 9001 motiválta, de a kötet nem a szabvány ismertetője, ezért nem is annak szerkezetét követi, hanem önálló, kifejezetten a minőségügyre összpontosító munka. A mondanivaló természetesen összhangban van az új szabvánnyal, de a szerzők – ahol szükségesnek tartották – kiegészítő javaslatokkal éltek, sőt, indokolt esetben kritikai megjegyzéseket is tettek az ISO 9001 egyes követelményei vonatkozásában.

mmm_dualis_01_2-783x300

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet