Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Matematika – bármely szakos tanárt keresnek Pilismaróton

Tatabányai Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola matematika-bármely szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakjainak megfelelő órák, valamint az Nkt. 4. §. (5). pontja szerinti egyéb foglalkozások tartása valamint napközi otthoni feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók. rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Felsőfokú képesítés, matematika – bármely szak,
  •         büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Fábiánné Gyimesi Lívia intézményvezető nyújt, a 06-33/508-160 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Pilismaróti Bozóky Mihály Általános Iskola 2028 Pilismarót, Rákóczi utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/106/96-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: matematika-bármely szakos tanár.
  •         Elektronikus úton Fábiánné Gyimesi Lívi intézményvezető részére a bozoky.mihaly@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. április 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •         helyben szokásos módon
  •         intézményben

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet