Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Magyar nyelv és irodalom szakos tanárt keresnek Pilisen

Monori Tankerületi Központ

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Gubányi Károly Általános Iskola

magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.02.01-2017.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tanári feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, magyar nyelv és irodalom-bármely szak,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz

•         Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok hitelesített másolata

•         Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Krizsánné Turcsányi Marianna nyújt, a 20/665-2672 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Elektronikus úton Krizsánné Turcsányi Marianna részére a jozsef.villand@klik.gov.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. január 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. január 6.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet