Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Több mint kétszer akkor a korai iskolaelhagyás mértéke hazánkban, mint Szlovéniában

Az Európa 2020 stratégia szerint 2020-ig minden EU tagállamnak 10 százalék alá kell csökkentenie a korai iskolaelhagyók arányát. Ennek egyik oka, hogy az egész világon egyre csökken az alacsony iskolai végzettségűek iránti munkaerő-piaci kereslet. Magyarországnak ezt a célt egyelőre nem sikerült elérni, a 2012-beli 11,8-ról 2015-re mindössze 11,6%-ra csökkent az arány.

 

A korai iskolaelhagyók számára sok tényező hat a gazdasági helyzettől az oktatási rendszer struktúrájáig, de biztosan nem elhanyagolható tényező az oktatásra fordított finanszírozás mértéke sem. Érdekes összevetni ezt a két arányszámot Magyarországon, és olyan országokban, akik már elérték, vagy megközelítették a 10%-os célt.

 

A korai iskola elhagyók számával szorosan összefügg azoknak az aránya, akik felsőfokú végzettséget szereznek. Magyarországon 2015-ben a lakosság 34,4%-a rendelkezett ilyen végzettséggel, Szlovéniában ugyanez az arány 43,4% volt.

 

Korai iskolaelhagyók: a fiatalok azon csoportja, akik 18–24 éves korukban nem rendelkeznek középfokú végzettséggel, és nem vesznek részt képzésben.

 

 

korai

 

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókról szóló statisztikai adatok sablonja

 

Forrás: Education and Training Monitor 2016, http://m.koloknet.hu/diagram/tobb-mint-ketszer-akkor-a-korai-iskolaelhagyas-hazankban-mint-szloveniaban/

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet