Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Ingyenes tananyag készült a pénzkezelés oktatásához

A gazdaság világában bekövetkezett változások olyan ismeretek átadására és feladatok megoldására sarkalják az oktatási intézményeket, amelynek köszönhetően a tanulók tudatos pénzhasználóvá válhatnak.

 

Erre a problémára kínált választ a “Tudatos pénzkezelés oktatási-nevelési program” elnevezésű TÁMOP-projekt, amelynek keretében 73 fő gyakorló pedagógus és 28 köznevelési intézmény bevonásával elkészítették az általános és a középiskolai diákok alapvető pénzügyi ismereteit fejlesztő interaktív digitális tananyagot. A programot Magyarország összes iskolája ingyen használhatja.

 

 

A pályázaton nyertes konzorcium több mint egyéves munkája során egy olyan technológiailag korszerű és időtálló digitális tananyagot hozott létre, amely segíti a tanulók gazdasági, pénzügyi, vállalkozási ismereteinek fejlesztését. Az új tananyag többféle pedagógiai környezetben kíséri végig a pénzügyi és a gazdasági ismeretek oktatását. Az írott szövegen túl számos interaktív animáció, gyakorlatorientált tesztek és komplex magyarázó ábrák segítik a diákokat, hogy kiismerjék magukat a pénzügyi-gazdasági világ útvesztőiben. A tananyagot használó pedagógusokat pedig óravázlatok, módszertani és egyéb segédanyagok  támogatják a tanórai oktatásban és a tanórán kívüli tevékenységekben.

 

 

A projekt során 2013 őszétől 2014 áprilisáig átfogó pedagógiai és infokommunikációs kutatás-fejlesztési tevékenység keretében megfogalmazták a tanulási környezet kialakításával kapcsolatos főbb javaslatokat és szempontokat. Ezt követte a rendszerfejlesztés véglegesítése, valamint kipróbálása, majd pedig a javaslatok alapján a keretrendszer véglegesítése. A fejlesztés során olyan tananyagra koncentráltak, amely alkalmas a gyakorlatorientált, a felfedezésekre, a problémahelyzetekre épülő tanítási-tanulási gyakorlat megvalósítására, ezeken keresztül pedig a mindennapokban tapasztalható pénzügyi-gazdasági jelenségek és a tananyag élményszerű összekapcsolására. Az általános iskola 1-4. illetve 5-8. és a középiskola 9-12. osztályának esetében is komplex, logikájában egymásra épülő ismeretanyagot tartalmaz, amely leginkább a diák önálló tapasztalatszerzését helyezi előtérbe.

 

 

A jelenlegi szekvenciális tanulási módszereket túllépve azt célozták meg, hogy az elkészült tananyag építsen az asszociációra és az elektronikus eszközök által biztosított egyéb ismeretszerzési módszerekre. Változatos oktatási stratégiákat és módszereket használva több kulcskompetencia (kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, digitális, matematikai, idegen nyelvi, szociális, hatékony, önálló tanulás) fejlesztését is támogatja.

 

 

Az elkészült szoftvert 28 iskolában tesztelték 2014 júniusában, és mind a gyerekeknek, mind az óravezető
tanároknak pozitívak voltak a visszajelzéseik.

 

(Forrás: Edupress)

 

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet