Termék Kategóriák
0 termék - Ft

Informatika szakos középiskolai tanárt keresnek Gyulán

Gyulai Szakképzési Centrum                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Gyulai SZC Harruckern János Szakképző Iskolája és Kollégiuma Informatika szakos középiskolai tanár munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulóknak informatika tantárgy és informatika ágazat szakmai tantárgyainak tanítása, valamint a munkaköri leírásban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, Mérnökinformatikus vagy Informatika szakos középiskolai tanár,
 •         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •         Büntetlen előélet.
 •         Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         Egyetem, Mérnökinformatikus vagy Informatika szakos középiskolai tanár,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 •         Szakmai önéletrajz.
 •         90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás annak megkéréséről.
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közléshez).
 •         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 28.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Gyulai Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (5700 Gyula, Szent István utca 38. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: GYSZC-43/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Informatika szakos középiskolai tanár.

vagy

 •         Elektronikus úton Czeglédiné Szappanos Anita igazgató részére a gyula@gyszc.hu E-mail címen keresztül

vagy

 •         Személyesen: Czeglédiné Szappanos Anita igazgató, Békés megye, 5700 Gyula, Szent István utca 38. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. március 1.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázó a jelen kiírás valamennyi feltételét magára kötelezőnek fogadja el. A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati folyamatot felfüggessze, megszakítsa, vagy eredménytelennek nyilvánítsa, bármiféle jogi és / vagy anyagi következmény nélkül. Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. február 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

© Raabe Klett Kft. | Minden jog fenntartva | Tel: +36 1 320 8632 | Email: raabe@raabe.hu | 1116 Budapest, Temesvár u. 20. I. épület I. emelet